• Laboratorium BBZP

Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70

Dyżury telefoniczne w godzinach:

9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Strona główna

Wiosenne Spotkanie z Pracodawcami

Dnia 18.04.2024 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się Wiosenne Spotkanie z Pracodawcami. Prof. dr hab. Bożena Łozowicka, jako absolwentka chemii, przedstawiła swoją karierę zawodową po ukończoniu studiów oraz zaprezentowała ścieżkę kariery naukowej w Instytutcie Ochrony Roślin – PIB w Białymstoku. Pani Profesor wyjaśniła studentom Wydziału Chemii jakie są możliwości podjęcia pracy w Instytutcie Ochrony Roślin – PIB w Białymstoku.

Dziękujemy za zaproszenie i ciepłe przyjęcie w gościnnych progach Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku!


Rozdanie dyplomów UwB

W dniu 13 marca 2024 r. na Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się uroczysta promocja habilitacyjna i doktorska. Podczas ceremonii dr Piotr Iwaniuk odebrał dyplom nadania stopnia doktora z wyróżnieniem w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych za rozprawę „Study of selected crop plants responses in the pesticide – biostimulator – pathogen system”  pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej, która również miała zaszczyt uczestniczyć w tym doniosłym wydarzeniu.


Rada Ekspertów Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży

Miło jest nam poinformować o powołaniu Pani Prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej i dr. Piotra Iwaniuka do Rady Ekspertów Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.


Konferencja Ochrony Roślin, 64 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB

W dniach 7-8 lutego 2024 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Ochrony Roślin, 64 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, pod hasłem „Zrównoważone rolnictwo”.  Konferencja miała na celu promowanie zrównoważonego rolnictwa i ochrony roślin. W trakcie sesji naukowej m.in. omawiano zmiany w przepisach Unii Europejskiej dotyczące stosowania środków ochrony roślin (tzw. rozporządzenia SUR) oraz ich wpływ na strategię ochrony roślin, ale przede wszystkim wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do prezentacji badań i osiągnięć, a także wymiany myśli naukowej.

Prof. dr hab. Bożena Łozowicka miała przyjemność wystąpić w pierwszym dniu konferencji w roli przewodniczącej panelu „Pozostałości środków ochrony roślin”. W czasie tego panelu dr Piotr Iwaniuk zaprezentował referat p.t. „Badanie reakcji pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum) w układzie pestycyd – biostymulator – patogen” , natomiast dr Izabela Hrynko „Wpływ procesów technologicznych na zachowanie pestycydóww płodach rolnych”. Obydwa referaty spotkały się z zainteresowaniem audytorium. Jednocześnie TSD Białystok zaprezentowało na sesji posterowej łącznie 5 posterów w tym:

„Wpływ łącznej ochrony fungicydowej i olejku z trawy cytrynowej na parametry jakościowe plonu pszenżyta ozimego”

„Ocena narażenia zdrowia dzieci spożywających owoce i warzywa z wieloma pozostałościami pestycydów”

„Występowanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych – kontrola urzędowa (2023)”

„Uniwersalna matryca w wielopozostałościowej metodzie oznaczania 250 pestycydów w owocach jagodowych”

„Badanie zachowania wybranych fungicydów i insektycydów w truskawkach poddanych zróżnicowanym procesom przetwórczym”

Więcej informacji o konferencji znajduje się pod adresem https://www.snior.pl


Pożegnanie

Kierownik TSD w Białystoku, Pani prof. dr hab. Bożena Łozowicka wraz z pracownikami  pozostają w głębokim żalu i smutku, a sercem z rodziną i najbliższymi po wielkiej stracie jaką była nieoczekiwana śmierć  Pani prof. dr hab. Nataszy Borodynko-Filas. Pani Profesor jako wieloletni pracownik Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego dała się poznać jako wybitny naukowiec z zakresu wirusologii roślin, dynamiczny i odważny organizator ale też przede wszystkim jako wspaniała osoba. Pani prof. dr hab. Bożena Łozowicka miała przyjemność bezpośrednio współpracować jako Dyrektor IOR-PIB w latach 2017-2018 z Panią prof. dr hab. Nataszą Borodynko-Filas piastującą wówczas stanowisko Dyrektora ds. Organizacyjnych IOR-PIB.

 

Podlaski Zespół PDO

W dniu 19 czerwca 2023 r. w Krzyżewie odbyło się zebranie Podlaskiego Zespołu Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, w którym uczestniczyła Pani prof. dr hab. Bożena Łozowicka. Podczas posiedzenia powołano Pana mgr Arkadiusza Kalinowskiego, dyrektora SDOO w Krzyżewie na Przewodniczącego Zespołu.

Lekarz Roślin – Dr Pest

W ramach projektu „Lekarz Roślin – Dr Pest. Nowoczesna ochrona roślin – badania i praktyka” oraz promocji broszurki edukacyjno-informacyjnej w formie pigułki „Kompendium Lekarz Roślin – Dr Pest” w dniach 28 i 29 marca Instytut odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie i w Sokołowie Podlaskim.

Eksperci z zakresu ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności w trakcie szkoleń przekazali młodzieży obszerną wiedzę na temat bezpiecznego stosowania pestycydów, nowoczesnej ochrony upraw oraz zagrożeń żywności i owadów pożytecznych.

 

W nowoczesnych laboratoriach uczestnicy z zaciekawieniem przystąpili do warsztatów wykonując czynności zgodnie z instrukcjami profesjonalnej kadry. Przygotowywali ekstrakty z próbek owoców, warzyw, zbóż, ziół, gleby przeznaczonych do badań pozostałości środków ochrony roślin z wykorzystaniem technik chromatografii cieczowej i gazowej oraz spektofotometrii.

Uczniowie mieli niepowtarzalną szansę przyjrzenia się z bliska jak wyglądają doświadczenia w fitotronie czy w jaki sposób monitorować mszyce odłowione z aspiratora Johnsona. Samodzielnie dokonali identyfikacji zbóż i ich parametrów tj. zawartość skrobi, glutenu, masa tysiąca ziaren przy pomocy analizatora ziarna, a następnie określili siłę kiełkowania.

Każdy uczestnik otrzymał zestaw materiałów promocyjnych oraz certyfikat.

   

 

 


Lekarz Roślin – Dr Pest

22 i 23 marca w ramach projektu KSOW pn.: „Lekarz Roślin – Dr Pest. Nowoczesna ochrona roślin – badania i praktyka” gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce oraz z Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej. Grupy powitała prof. dr hab. Bożena Łozowicka, koordynator projektu. W trakcie szkolenia młodzież pogłębiła wiedzę z zakresu nowoczesnej ochrony roślin, bezpiecznego stosowania pestycydów, bezpieczeństwa żywności i zagrożeń pszczół zawartej w broszurce edukacyjno-informacyjnej w formie pigułki „Kompendium Lekarz Roślin – Dr Pest”.

 

 

W czasie warsztatów laboratoryjnych uczestnicy poinstruowani przez ekspertów mieli niepowtarzalną okazję samodzielnego przygotowywania próbek na zawartość pozostałości środków ochrony roślin w próbkach owoców, warzyw, zbóż, ziół, próbek środowiskowych innowacyjnymi metodami analitycznymi oraz wykonywania analizy profilu związków prozdrowotnych. Przyjrzeli się jak wygląda analiza chromatograficzna żywności w laboratorium.

 

 

Uczniowie z zaciekawieniem obserwowali badania wazonowe, fitotronowe i polowe oraz nowoczesnymi metodami diagnostycznymi monitorowania agrofagów z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pomiarowo-badawczej. Sprawdzili pH glaby, siłę kiełkowania zbóż, liczyli masę tysiąca ziaren czy analizowali ile białka czy glutenu znajduje się w pszenicy.

 

 

Wszystkie przekazane informacje zostały utrwalone w formie quizu. Na koniec wszyscy otrzymali materiały promocyjne oraz certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach.Lekarz Roślin – Dr Pest

W dniu 11 marca studenci Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży kierunku rolnictwo i towaroznawstwo uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach w ramach realizacji projektu KSOW pn.: „Lekarz Roślin – Dr Pest. Nowoczesna ochrona roślin – badania i praktyka”.
Prof. dr hab. Bożena Łozowicka, koordynator projektu, przywitała uczestników i przedstawiła harmonogram spotkania. W trakcie szkolenia promowano zagadnienia broszury edukacyjno-informacyjnej „Kompendium Lekarz Roślin – Dr Pest” przedstawiającej abc środków ochrony roślin oraz tematykę związaną z nowoczesną ochroną roślin, bezpieczeństwem żywności i owadów zapylających. 


Największą ciekawość wśród studentów wzbudziły warsztaty laboratoryjne, na których zapoznali się z badaniami wazonowymi, fitotronowymi i polowymi oraz nowoczesnymi metodami diagnostycznymi monitorowania agrofagów z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pomiarowo-badawczej.
    

 

Młodzież miała niezwykłą okazję przygotowywania próbek żywności, pasz i środowiska innowacyjnymi metodami analitycznymi oraz wykonywania analizy profilu związków prozdrowotnych pod okiem profesjonalnego zespołu naukowego.
   


  
Studenci otrzymali materiały promocyjne oraz certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach. 


 

Dolina Rolnicza 4.0

Miło jest nam poinformować, iż Pani Prof. dr hab. Bożena Łozowicka została powołana w charakterze Członka Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0”. Jednocześnie 2 marca odbyło się kolejne spotkanie niniejszej grupy pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na którym zaprezentowano:  „Izraelski ekosystem innowacji–refleksje z wizyty studyjnej do Izraela” - Dr Mariusz Dąbrowski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego , „Żywność funkcjonalna –żywność przyszłości” -  Prof.   dr hab.   Marcin   Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.


Konferencja Ochrony Roślin, 63 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego

W dniach 15-16 lutego 2023 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Ochrony Roślin, 63 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, pod hasłem „Wyzwania i szanse w produkcji i ochronie roślin”. Prof. dr hab. Bożenę Łozowicką reprezentowali mgr Piotr Iwaniuk oraz mgr inż. Rafał Konecki. W panelu „Integrowana ochrona roślin”, mgr Piotr Iwaniuk wygłosił referat „Wpływ biostymulatorów nieorganicznych i fungicydów na profil biochemiczny i antyoksydacyjny oraz zawartość mykotoksyn w pszenicy jarej”, który spotkał się z zainteresowaniem i ożywioną dyskusją z audytorium. Konferencja była szansą na wymianę poglądów w perspektywie nowych wyzwań stawianych w ochronie roślin.


Rada Konsultacyjna Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, któremu przewodniczyła prof. dr hab. Bożena Łozowicka, odbyło się w siedzibie GIORiN w formie hybrydowej.  Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Andrzej Chodkowski zaznaczył, że działania Inspekcji skupiają się na trzech głównych aspektach. Pierwszym - wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa przy zastosowaniu kluczowych środków do produkcji roślinnej spełniających wymogi jakościowe i zdrowotne, dzięki nieustanemu nadzorowi Inspekcji, drugim - rozwijanie eksportu i otwieranie nowych rynków zbytu dla polskich produktów, trzecim - ochrona polskiego rynku przed różnorodnymi zagrożeniami, takimi jak nielegalne lub sfałszowane środki ochrony roślin i nawozy, nowe agrofagi czy niekontrolowany obrót materiałem siewnym.

 

W porządku obrad znalazły się tematy:

 • Założenia i plany działalności PIORiN w 2023 roku
 • Kontrola i zasady wprowadzania na rynek produktów mikrobiologicznych o działaniu fungistatycznym, kontroli jakości nawozów mineralnych
 • Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół
 • Terminarz oceny  zdrowotności roślin
 • Szkolenia z zakresy identyfikacji agrofagów
 • Konfekcja i wprowadzanie środków ochrony roślin
 • Nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin oraz nawozów.

Tematyka zgłoszona przez członków Rady Konsultacyjnej obejmowała między innymi prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin, pochodzących z legalnych źródeł i bezpiecznych dla owadów zapylających. Poruszono również kwestię prowadzenia szkoleń z zasad stosowania pestycydów oraz zakresu rozpoznawania agrofagów w szkółkarstwie. Omówiono także kontrole jakości nawozów i środków ochrony roślin. Istotnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkania było dążenie do zmiany projektu UE ograniczenia zużycia środków ochrony roślin o 50%. Wspomniano również o dążeniu do nowelizacji przepisów nakładających kary nieadekwatnie wysokie do przewinienia.

 


Wojewódzki Konkurs Wiedzy z Zakresu Uprawy Roślin Bobowatych

W dniu 16.11.2022 r. pod przewodnictwem Pani prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs Wiedzy z Zakresu Uprawy Roślin Bobowatych. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski w siedzibie którego przeprowadzono konkurs skierowany do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym z terenu województwa podlaskiego. Wzięło w nim udział łącznie 42 uczniów z 12 szkół z województwa podlaskiego. Pełen skład komisji konkursowej: prof. dr hab. Bożena Łozowicka, dr inż. Jolanta Puczel, dr Ewa Oleńska, Andrzej Pleszuk. Wyniki i szczegóły konkursu znajdują się pod adresem Nagrodzono najlepszych znawców uprawy roślin bobowatych - konkurs - Portal informacyjny województwa podlaskiego – podlaskie.eu


 Staż doktorantek z Kazachskiego Państwowego Uniwersytetu Badawczo Rolniczego w Almatach

W dniach 20.10-09.11.2022 w Instytucie Ochrony Roślin – PIB, TSD w Białymstoku gościły  trzy doktorantki Kazachskiego Państwowego Uniwersytetu Badawczo Rolniczego z Almaty. Panie Saule Sherimova, Gulbanu Apdraim i Nurzahn Daulet wykonują pracę doktorską pod kierunkiem co-promotora prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej.

W ramach praktyk w TSD w Białymstoku odbyły teoretyczne i praktyczne zajęcia w zakresie przygotowania próbek materiału biologicznego, w tym próbek paszy, zaawansowanych metod analitycznych, technik molekularnych  oraz metod statystycznych.

Podczas stażu miały również możliwość zapoznania się z pracą największego w województwie podlaskim Zakładu Zbożowego w Grajewie, obejrzeć rodzinne ekologiczne gospodarstwo sadowniczo-szkółkarskie oraz produkujące suplementy o szerokim spektrum działania prozdrowotnego, jak też zapoznać się z ofertą Uniwersytetu w Białymstoku.

Szczególne podziękowania za zorganizowanie i umożliwienie doktorantkom zajęć praktycznych kieruję w stronę:

 • Pana Dr hab. Piotra Zielińskiego, prof. UwB - Dziekana Wydziału Biologii UwB,
 • Pana Adama Pietruszyńskiego - Prezesa Grupy Agrocentrum Sp. w Grajewie
 • Pana Jana Skibickiego - Prezesa Sajsad

W dniu 09 listopada 2022 odbyło się oficjalne podsumowanie stażu, w ramach którego nastąpiło wręczenie certyfikatów oraz wymiana doświadczeń, opinii i wrażeń z pobytu w Polsce.

Tematy prac doktorskich:

 • Nurzahn Daulet - Screening of promising apple varieties for resistance to Ervinia amylovora (bacterial blight causative agent) using molecular markers.
 • Saule Sherimova - Veterinary and sanitary assessment of milk and dairy products of cows when using the feed additive „Vemicom” in the diet.
 • Gulbanu Apdraim - Veterinary and sanitary assessment of quail products when using the feed additive “vermiculite”. 

 Konferncja naukowo-praktyczna

W dniu 28.10.2022 r. na Wydziale Ekonomicznym Euroazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego w Astanie odbyła się konferencja naukowo-praktyczna pt. „Zrównoważony rozwój Republiki Kazachstanu w kontekście przejścia do „zielonej gospodarki” - wykorzystanie doświadczeń krajów Unii Europejskiej”. W ramach niniejszej konferencji Pani Profesor Bożena Łozowicka zaprezentowała wykład pt. Asbestos products recycling as an integral part of the "green economy”.

W konferencji wzięło udział ponad 500 uczestników z Europy i Azji, a jej przydatność została bardzo wysoko oceniona w ankiecie końcowej. Konferencję zorganizował Wydział Ekonomiczny Euroazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego we współpracy z LLC „ ASTWA.  

Ponadto podczas zorganizowanych w dniach 26-27.10.2022 spotkaniach ze studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi Euroazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego w Astanie, Pani Prof. Bożena Łozowicka zaprezentowała prezentację dot. występowania pestycydów w Kazachskich produktach rolnych i środowisku oraz przedstawiła najnowsze wyniki badań i osiągnięcia pracowników Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

 

 

 


Podlaskie Forum Ekonomiczne

W dniach 11-12 października 2022 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyło się I Podlaskie Forum Ekonomiczne. Forum zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy wsparciu Suwalskiej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES”.

Podlaskie Forum Ekonomiczne to dwudniowa międzynarodowa konferencja koncentrująca się na perspektywach współpracy gospodarczej Polski Wschodniej, a zwłaszcza Województwa Podlaskiego, z państwami Azji. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ambasad m.in.: Chin, Japonii, Korei Płd., Malezji, Tajlandii i Wietnamu, wschodnioazjatyckich korporacji, a także przedsiębiorcy, politycy, dyplomaci, naukowcy oraz osoby zainteresowane współczesną gospodarką.

Wydarzenie składało się z czterech głównych bloków tematycznych: „Doing business with Asia”, „Bezpieczeństwo ekonomiczne”, „Gospodarka cyfrowa” i „Wyzwania gospodarcze”. W sumie z panelem otwierającym odbyło się 17 dyskusji panelowych. Do udziału w panelu „Bezpieczeństwo żywnościowe” w charakterze eksperta zaproszono Panią prof. dr hab. Bożenę Łozowicką.


Konferencja Pszczelarska

W dniu 24 września 2022 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku Pani Profesor Bożena Łozowicka przedstawiła prezentację pt. „Pszczoły i pestycydy” w ramach Konferencji Pszczelarskiej.  


Konferencja „Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie"

W dniach 22-24 września 2022 r. w Łebie oraz na terenie Słowińskiego Paku Narodowego odbyła się międzynarodowa  konferencja  „Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie” na której Pani Profesor Bożena Łozowicka zaprezentowała temat "Występowanie pozostałości pestycydów w wodach powierzchniowych i podziemnych”.

 


Kompendium

 

Szanowni Państwo,
 
Mam przyjemność przekazać Państwu broszurkę edukacyjno-informacyjną pt. "Kompendium Lekarz Roślin - Dr Pest" opracowane przez zespół ekspertów w ramach projektu pt. „Lekarz Roślin – Dr Pest. Nowoczesna ochrona roślin – badania i profilaktyka” nr KSOW/6/2022/062.
 
Kompendium przedstawia szeroko pojęte formy ochrony roślin w oparciu o najnowocześniejsze osiągnięcia naukowej współczesnej agronomii.

Przewodnik w formie pigułki edukacyjno-informacyjnej to unikatowy i przystępny dla czytelnika nośnik informacji o zagrożeniach zdrowia roślin. Ponadto prezentuje wiedzę o powszechnie stosowanych środkach ochrony roślin i zasadach ich właściwego stosowania, sposobach minimalizacji ryzyka, zagrożeniach bezpieczeństwa żywności i owadów zapylających substancjami chemicznymi. Przewodnik umożliwi prowadzenie profilaktyki w myśl powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.  

Dzięki przyjaznej, dostępnej dla każdego formie i uporządkowanej wiedzy w zakresie szeroko rozumianej ochrony roślin stanowi wsparcie szkoleń i warsztatów zawodowych w sektorze rolnictwa. To pierwsze tego typu kompleksowe opracowanie, będące wsparciem procesu edukacyjnego, dotyczące ochrony roślin zapewniające łatwy i szeroki dostęp do informacji dla młodych przyszłych rolników już na etapie ich edukacji.  

Kompendium wyposażone w kolorowe zdjęcia i schematy przybliża trudne zagadnienia, wskazuje szereg ważnych źródeł internetowych do czerpania profesjonalnych informacji. 

Koordynator projektu
 prof. dr hab. Bożena Łozowicka
 

Pobierz

Lekarz Roślin – Dr Pest, Nowoczesna ochrona roślin – badania i praktyka


Przyznanie kategorii A Ministra Edukacji i Nauki Instytutowi Ochrony Roślin –PIB

Z niezmierną satysfakcją informujemy o przyznaniu Instytutowi Ochrony Roślin –Państwowemu Instytutowi Badawczemu kategorii naukowej A w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

 


Rada Kobiet w rolnictwie

Miło jest nam poinformować, o powołaniu Pani Prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej do Rady Kobiet w rolnictwie. W dniu 8 marca 2022 r w oparciu o zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęła się 3 letnia kadencja Rady.

Zadania postawione  przed Radą Kobiet w rolnictwie to m.in.:
 
 • analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie problemów;
 • rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich i ich aktywizacji;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności kobiet ze szczególnymi potrzebami (z niepełnosprawnościami);
 • inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów bezpośrednio lub pośrednio związanych z równouprawnieniem oraz sytuacją kobiet i dziewcząt;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w MRiRW oraz jednostkami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań na rzecz równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia. 

Powołanie Pani prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej na członka Komisji do spraw Środków Ochrony RoślinWARSZTATY I

Rola współczesnego rolnictwa w tworzeniu bioróżnorodnosci - wyzwania dla nowoczesnego rolnictwa

Pani prof. dr hab. Bożena Łozowicka w dniu 17 listopada br. zaprezentowała referat pt. "Dylematy ochrony roślin we współczesnym rolnictwie"

Streszczenie

 

 


KONFERENCJA FITOEXPORT

Pani prof. dr hab. Bożena Łozowicka w dniu 16 listopada br. miała przyjemność wziąć udział w konferencji "Strategia PIORiN 2022-2027. Innowacje wspierające polską gospodarkę" podsumowujaca realizację projektu FITOEXPORT w ramach programu GOSPOSTRATEG.

 

KONFERENCJA

W dniach 3-4 grudnia w Ałmaty w Kazachstanie odbyła się międzynarodowa konferencja Innovative development of the agro-industrial complex in the context of economic globalization w ramach obchodów 90-lecia Kazakh National agrarian Research University, w której miała zaszczyt uczestniczyć Pani Prof. dr hab. Bożena Łozowicka, prezentując wyniki badań prowadzonych w Instytucie Ochrony Roślin- PIB.

 


Prof. dr hab. Bożena Łozowicka laureatką Medalu Św. Izydora Oracza

za szczególne zasługi w rolnictwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSOBOWOŚĆ ROKU 2019

Miło jest nam poinformować, iż Pani Prof. dr hab. Bożena Łozowicka jest laureatką plebiscytu Osobowość Roku 2019 w kategorii Nauka.

 

 

 

Prof. dr hab. Bożena Łozowicka, jest wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej, bezpieczeństwa żywności i szeroko pojętej ochrony roślin. Wyróżniającą pozycję cenionego na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym specjalisty zawdzięcza rozległej wiedzy z różnych dziedzin nauki, doskonałemu warsztatowi badawczemu, olbrzymiej pracowitości oraz nieprzeciętnej osobowości. Autorka ponad 300 prac naukowych, które wzbogaciły dorobek polskiej i światowej nauki. Jej rozległa i interdyscyplinarna działalność badawcza, bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny były niejednokrotnie nagradzane odznaczeniami resortowymi i międzynarodowymi.

 

PODLASKI FESTIWAL ZDROWIA ROŚLIN UROCZYŚCIE OTWARTY
W czwartek 20.02.2020 odbyła się uroczysta inauguracja obchodów Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin 2020, którego hasło przewodnie brzmi „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.
 
 
 

W uroczystości udział wzięli m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski, Wicemarszałek Stanisław Derehajło i Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Warszawy Tadeusz Łączyński, Posłowie na Sejm RP Jarosław Zieliński, Kazimierz Gwiazdowski, Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku Henryk Dębowski oraz Dyrektor Kazakh Research Institute of Agriculture and Plant Growing Ruslan Sagitov. 

 

Wśród gości przybyłych na uroczystość pojawili się przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, jednostek podległych MRiRW, przedstawiciele jednostek naukowych, uczelni, szkół średnich o profilu rolniczym, szkół podstawowych, pszczelarzy, działkowców i firm działających w obszarze szeroko pojętej ochrony zdrowia roślin...więcej


 


Inauguracja obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin

 
7 stycznia 2020 roku w Belwederze odbyła się uroczysta inauguracja obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, zastępcy Dyrektora Generalnego Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin Francois Petter oraz Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzeja Chodkowskiego. Konferencja zorganizowana została przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Województwo Podlaskie reprezentował Wojewoda Bohdan Paszkowski oraz  prof. dr hab. Bożena Łozowicka - Instytut Ochrony Roślin - PIB TSD w Białymstoku pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej Rady Konsultacyjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Wojewódzki Inspektor Andrzej Stanisław Zaman reprezentujący Wojewódzką Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku. 
Prezydent RP w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, iż rośliny i woda to dwa elementy, bez których nie można wyobrażać sobie życia. Roślinność, bioróżnorodność, czy zwiększanie lesistości aktywnie wspierają walkę o lepszy klimat. Oprócz tego, że pochłaniają CO2, rośliny przyczyniają się do ograniczenia szkodliwych pyłów w powietrzu – zauważył prezydent i zachęcał do sadzenia drzew.
Minister rolnictwa zgodził się z tym stanowiskiem i podkreślił, że choroby roślin nie biorą się z niczego, często są skutkiem działań człowieka. Podkreślił znaczenie prawidłowej uprawy i troski o glebę. Troska o rośliny, ich bujny rozwój i zdrowie jest troską de facto o przyszłość człowieka na kuli ziemskiej.
Komisarz rolnictwa wskazał na szanse dla rolnictwa europejskiego, wynikające z przyjętych priorytetów.– Rolnictwo europejskie jest w przełomowym momencie, a jego szansą jest przestawienie się na zrównoważone produkcje żywności – stwierdził i dodał, że w projekcie budżetu UE przewidziano 10 mld euro na badania naukowe, a zdrowie roślin to jeden z obszarów, w którym potrzebujemy badań.
Celem obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 jest zwiększenie świadomości społeczeństwa co do znaczenia zdrowia roślin, ochrony zrównoważonego środowiska oraz podniesienie bezpieczeństwa żywnościowego.
Obchody są niepowtarzalną okazją do przypomnienia społeczeństwu i politykom na całym świecie, że rośliny są bardzo ważne dla naszego życia i jak wiele im zawdzięczamy.
Dlatego też, mieszkańców województwa Podlaskiego zachęcamy do aktywnego udziału w Podlaskim Festiwalu Zdrowia Roślin organizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

 

 

 


Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin 2020 to cenna AGRO inicjatywa podjęta przez prof. dr hab. Bożenę Łozowicką – Kierownika Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku oraz Andrzeja Stanisława Zamana – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku wraz z pracownikami obydwu instytucji, w związku z ogłoszonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020. Więcej tutaj


 

 

Podlaski Zespół PDO

 

Obrona rozprawy

Data aktualizacji: 2023-10-04 11:13:40
Dnia 28 września br. na Wydziale Biologii UwB odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Iwaniuka
Więcej

Sesja IOR 2023

Data aktualizacji: 2023-02-20 09:48:35
W dniach 15-16 lutego 2023 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Ochrony Roślin, 63 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego...
Więcej

Konferencja

Data aktualizacji: 2022-09-29 15:51:14
W dniach 21-21 września 2022 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Bioróżnorodność – szansa i wyzwanie...
Więcej

Projekt ekologiczny

Data aktualizacji: 2022-11-08 11:22:34
Rozpoczęcie projektu badawczego z zakresu przetwarzania żywności pochodzącej z rolnictwa ekologicznego.
Więcej

Wyróżnienia

Data aktualizacji: 2022-04-26 08:52:41
Wyróżnienie posterów Instytutu Ochrony Roślin – PIB na konferencji "Żywność i żywienie w pigułce".
Więcej

E-bazarek

Data aktualizacji: 2022-04-22 07:11:48
Platforma pomagająca w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów rolników i producentów żywności z konsumentami...
Więcej