• Laboratorium BBZP

Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Strona główna

Konferencja Pszczelarska

W dniu 24 września 2022 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku Pani Profesor Bożena Łozowicka przedstawiła prezentację pt. „Pszczoły i pestycydy” w ramach Konferencji Pszczelarskiej.  


Konferencja „Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie"

W dniach 22-24 września 2022 r. w Łebie oraz na terenie Słowińskiego Paku Narodowego odbyła się międzynarodowa  konferencja  „Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie” na której Pani Profesor Bożena Łozowicka zaprezentowała temat "Występowanie pozostałości pestycydów w wodach powierzchniowych i podziemnych”.

 


Lekarz Roślin – Dr Pest, Nowoczesna ochrona roślin – badania i praktyka


Przyznanie kategorii A Ministra Edukacji i Nauki Instytutowi Ochrony Roślin –PIB

Z niezmierną satysfakcją informujemy o przyznaniu Instytutowi Ochrony Roślin –Państwowemu Instytutowi Badawczemu kategorii naukowej A w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

 


Rada Kobiet w rolnictwie

Miło jest nam poinformować, o powołaniu Pani Prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej do Rady Kobiet w rolnictwie. W dniu 8 marca 2022 r w oparciu o zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęła się 3 letnia kadencja Rady.

Zadania postawione  przed Radą Kobiet w rolnictwie to m.in.:
 
  • analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie problemów;
  • rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich i ich aktywizacji;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności kobiet ze szczególnymi potrzebami (z niepełnosprawnościami);
  • inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów bezpośrednio lub pośrednio związanych z równouprawnieniem oraz sytuacją kobiet i dziewcząt;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi w MRiRW oraz jednostkami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań na rzecz równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia. 

Powołanie Pani prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej na członka Komisji do spraw Środków Ochrony RoślinWARSZTATY I

Rola współczesnego rolnictwa w tworzeniu bioróżnorodnosci - wyzwania dla nowoczesnego rolnictwa

Pani prof. dr hab. Bożena Łozowicka w dniu 17 listopada br. zaprezentowała referat pt. "Dylematy ochrony roślin we współczesnym rolnictwie"

Streszczenie

 

 


KONFERENCJA FITOEXPORT

Pani prof. dr hab. Bożena Łozowicka w dniu 16 listopada br. miała przyjemność wziąć udział w konferencji "Strategia PIORiN 2022-2027. Innowacje wspierające polską gospodarkę" podsumowujaca realizację projektu FITOEXPORT w ramach programu GOSPOSTRATEG.

 

KONFERENCJA

W dniach 3-4 grudnia w Ałmaty w Kazachstanie odbyła się międzynarodowa konferencja Innovative development of the agro-industrial complex in the context of economic globalization w ramach obchodów 90-lecia Kazakh National agrarian Research University, w której miała zaszczyt uczestniczyć Pani Prof. dr hab. Bożena Łozowicka, prezentując wyniki badań prowadzonych w Instytucie Ochrony Roślin- PIB.

 


Prof. dr hab. Bożena Łozowicka laureatką Medalu Św. Izydora Oracza

za szczególne zasługi w rolnictwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSOBOWOŚĆ ROKU 2019

Miło jest nam poinformować, iż Pani Prof. dr hab. Bożena Łozowicka jest laureatką plebiscytu Osobowość Roku 2019 w kategorii Nauka.

 

 

 

Prof. dr hab. Bożena Łozowicka, jest wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej, bezpieczeństwa żywności i szeroko pojętej ochrony roślin. Wyróżniającą pozycję cenionego na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym specjalisty zawdzięcza rozległej wiedzy z różnych dziedzin nauki, doskonałemu warsztatowi badawczemu, olbrzymiej pracowitości oraz nieprzeciętnej osobowości. Autorka ponad 300 prac naukowych, które wzbogaciły dorobek polskiej i światowej nauki. Jej rozległa i interdyscyplinarna działalność badawcza, bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny były niejednokrotnie nagradzane odznaczeniami resortowymi i międzynarodowymi.

 

PODLASKI FESTIWAL ZDROWIA ROŚLIN UROCZYŚCIE OTWARTY
W czwartek 20.02.2020 odbyła się uroczysta inauguracja obchodów Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin 2020, którego hasło przewodnie brzmi „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.
 
 
 

W uroczystości udział wzięli m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski, Wicemarszałek Stanisław Derehajło i Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Warszawy Tadeusz Łączyński, Posłowie na Sejm RP Jarosław Zieliński, Kazimierz Gwiazdowski, Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku Henryk Dębowski oraz Dyrektor Kazakh Research Institute of Agriculture and Plant Growing Ruslan Sagitov. 

 

Wśród gości przybyłych na uroczystość pojawili się przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, jednostek podległych MRiRW, przedstawiciele jednostek naukowych, uczelni, szkół średnich o profilu rolniczym, szkół podstawowych, pszczelarzy, działkowców i firm działających w obszarze szeroko pojętej ochrony zdrowia roślin...więcej


 


Inauguracja obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin

 
7 stycznia 2020 roku w Belwederze odbyła się uroczysta inauguracja obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, zastępcy Dyrektora Generalnego Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin Francois Petter oraz Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzeja Chodkowskiego. Konferencja zorganizowana została przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Województwo Podlaskie reprezentował Wojewoda Bohdan Paszkowski oraz  prof. dr hab. Bożena Łozowicka - Instytut Ochrony Roślin - PIB TSD w Białymstoku pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej Rady Konsultacyjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Wojewódzki Inspektor Andrzej Stanisław Zaman reprezentujący Wojewódzką Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku. 
Prezydent RP w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, iż rośliny i woda to dwa elementy, bez których nie można wyobrażać sobie życia. Roślinność, bioróżnorodność, czy zwiększanie lesistości aktywnie wspierają walkę o lepszy klimat. Oprócz tego, że pochłaniają CO2, rośliny przyczyniają się do ograniczenia szkodliwych pyłów w powietrzu – zauważył prezydent i zachęcał do sadzenia drzew.
Minister rolnictwa zgodził się z tym stanowiskiem i podkreślił, że choroby roślin nie biorą się z niczego, często są skutkiem działań człowieka. Podkreślił znaczenie prawidłowej uprawy i troski o glebę. Troska o rośliny, ich bujny rozwój i zdrowie jest troską de facto o przyszłość człowieka na kuli ziemskiej.
Komisarz rolnictwa wskazał na szanse dla rolnictwa europejskiego, wynikające z przyjętych priorytetów.– Rolnictwo europejskie jest w przełomowym momencie, a jego szansą jest przestawienie się na zrównoważone produkcje żywności – stwierdził i dodał, że w projekcie budżetu UE przewidziano 10 mld euro na badania naukowe, a zdrowie roślin to jeden z obszarów, w którym potrzebujemy badań.
Celem obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 jest zwiększenie świadomości społeczeństwa co do znaczenia zdrowia roślin, ochrony zrównoważonego środowiska oraz podniesienie bezpieczeństwa żywnościowego.
Obchody są niepowtarzalną okazją do przypomnienia społeczeństwu i politykom na całym świecie, że rośliny są bardzo ważne dla naszego życia i jak wiele im zawdzięczamy.
Dlatego też, mieszkańców województwa Podlaskiego zachęcamy do aktywnego udziału w Podlaskim Festiwalu Zdrowia Roślin organizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

 

 

 


Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin 2020 to cenna AGRO inicjatywa podjęta przez prof. dr hab. Bożenę Łozowicką – Kierownika Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku oraz Andrzeja Stanisława Zamana – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku wraz z pracownikami obydwu instytucji, w związku z ogłoszonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020. Więcej tutaj


 

 

Konferencja

Data aktualizacji: 2022-09-29 15:51:14
W dniach 21-21 września 2022 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Bioróżnorodność – szansa i wyzwanie...
Więcej

Projekt ekologiczny

Data aktualizacji: 2022-09-29 12:24:35
Rozpoczęcie projektu badawczego z zakresu przetwarzania żywności pochodzącej z rolnictwa ekologicznego.
Więcej

Wyróżnienia

Data aktualizacji: 2022-04-26 08:52:41
Wyróżnienie posterów Instytutu Ochrony Roślin – PIB na konferencji "Żywność i żywienie w pigułce".
Więcej

E-bazarek

Data aktualizacji: 2022-04-22 07:11:48
Platforma pomagająca w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów rolników i producentów żywności z konsumentami...
Więcej

FITOEXPORT

Data aktualizacji: 2021-11-22 12:53:59
Pani prof. dr hab. Bożena Łozowicka w dniu 16 litsopada br. miała przyjemność wziąć udział w konferencji "Strategia PIORiN 2022-2027 ...
Więcej

Obrona rozprawy

Data aktualizacji: 2021-07-19 10:30:09
Dnia 14 lipca br. w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Rutkowskiej pt. „Efekt matrycy w wielopozostałościowej metodzie oznaczania pozostałości środków ochrony roślin”.
Więcej