• Laboratorium BBZP
  • Pracownia DP

Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Strona główna

 
PODLASKI FESTIWAL ZDROWIA ROŚLIN UROCZYŚCIE OTWARTY
W czwartek 20.02.2020 odbyła się uroczysta inauguracja obchodów Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin 2020, którego hasło przewodnie brzmi „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.
 
 
 

W uroczystości udział wzięli m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski, Wicemarszałek Stanisław Derehajło i Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Warszawy Tadeusz Łączyński, Posłowie na Sejm RP Jarosław Zieliński, Kazimierz Gwiazdowski, Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku Henryk Dębowski oraz Dyrektor Kazakh Research Institute of Agriculture and Plant Growing Ruslan Sagitov. 

 

Wśród gości przybyłych na uroczystość pojawili się przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, jednostek podległych MRiRW, przedstawiciele jednostek naukowych, uczelni, szkół średnich o profilu rolniczym, szkół podstawowych, pszczelarzy, działkowców i firm działających w obszarze szeroko pojętej ochrony zdrowia roślin...więcej


 Kalendarium wydarzeń PFZR


 


Inauguracja obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin

 
7 stycznia 2020 roku w Belwederze odbyła się uroczysta inauguracja obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, zastępcy Dyrektora Generalnego Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin Francois Petter oraz Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzeja Chodkowskiego. Konferencja zorganizowana została przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Województwo Podlaskie reprezentował Wojewoda Bohdan Paszkowski oraz  prof. dr hab. Bożena Łozowicka - Instytut Ochrony Roślin - PIB TSD w Białymstoku pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej Rady Konsultacyjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Wojewódzki Inspektor Andrzej Stanisław Zaman reprezentujący Wojewódzką Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku. 
Prezydent RP w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, iż rośliny i woda to dwa elementy, bez których nie można wyobrażać sobie życia. Roślinność, bioróżnorodność, czy zwiększanie lesistości aktywnie wspierają walkę o lepszy klimat. Oprócz tego, że pochłaniają CO2, rośliny przyczyniają się do ograniczenia szkodliwych pyłów w powietrzu – zauważył prezydent i zachęcał do sadzenia drzew.
Minister rolnictwa zgodził się z tym stanowiskiem i podkreślił, że choroby roślin nie biorą się z niczego, często są skutkiem działań człowieka. Podkreślił znaczenie prawidłowej uprawy i troski o glebę. Troska o rośliny, ich bujny rozwój i zdrowie jest troską de facto o przyszłość człowieka na kuli ziemskiej.
Komisarz rolnictwa wskazał na szanse dla rolnictwa europejskiego, wynikające z przyjętych priorytetów.– Rolnictwo europejskie jest w przełomowym momencie, a jego szansą jest przestawienie się na zrównoważone produkcje żywności – stwierdził i dodał, że w projekcie budżetu UE przewidziano 10 mld euro na badania naukowe, a zdrowie roślin to jeden z obszarów, w którym potrzebujemy badań.
Celem obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 jest zwiększenie świadomości społeczeństwa co do znaczenia zdrowia roślin, ochrony zrównoważonego środowiska oraz podniesienie bezpieczeństwa żywnościowego.
Obchody są niepowtarzalną okazją do przypomnienia społeczeństwu i politykom na całym świecie, że rośliny są bardzo ważne dla naszego życia i jak wiele im zawdzięczamy.
Dlatego też, mieszkańców województwa Podlaskiego zachęcamy do aktywnego udziału w Podlaskim Festiwalu Zdrowia Roślin organizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

 

 

 


Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin 2020 to cenna AGRO inicjatywa podjęta przez prof. dr hab. Bożenę Łozowicką – Kierownika Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku oraz Andrzeja Stanisława Zamana – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku wraz z pracownikami obydwu instytucji, w związku z ogłoszonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020. Więcej tutaj


 

 

Jakość żywności

Data aktualizacji: 2020-06-16 15:05:00
Prof. dr hab. Bożena Łozowicka Kierownik TSD w Białymstoku została powołana przez Wojewodę Podlaskiego do grupy tematycznej do spraw jakości żywności...
Więcej

Sygnalizacja nalotów mszyc

Data aktualizacji: 2020-05-29 13:12:29
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy uruchomił w Podlaskim Ośrodku Doradztwa w Szepietowie aspirator Johnsona...
Więcej

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020

Data aktualizacji: 2020-02-28 16:16:52
,Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020”...
Więcej

Spotkanie Łomżyńskiego PTA

Data aktualizacji: 2020-01-20 10:39:55
W Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży odbyło się spotkanie Łomżyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agronomicznego.
Więcej

Znowelizowana 17025:2018-02

Data aktualizacji: 2019-08-08 13:03:03
Uprzejmie informujemy, że na podstawie pozytywnej oceny Polskiego Centrum Akredytacji ...
Więcej

Z przymrużeniem oka

Data aktualizacji: 2019-07-29 15:49:33
Od wyboru odmian po bezpieczeństwo żywności i konsumentów.
Więcej