Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Pracownia DP

Pracownia Doświadczalnictwa Polowego (PDP) jest odpowiedzialna za prowadzenie doświadczeń realizowanych w celu rejestracji środków ochrony roślin na zleceni ich producentów zgodnie z Dobrą Praktyka Eksperymentalną. Badania wykonywane przez PDP obejmują ocenę skuteczności zwalczania lub ograniczania chwastów oraz weryfikację fitotoksyczności (negatywnego oddziaływania na roślinę chronioną) analizowanych preparatów.