Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70

Dyżury telefoniczne w godzinach:

9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Linki

https://www.ior.poznan.pl - Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

https://piorin.gov.pl/ - Państwowa Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

https://www.chemikalia.gov.pl - Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

https://www.ilac.org - International Laboratory Accreditation Cooperation

https://www.pca.gov.pl - Polskie Centrum Akredytacji

http://www.oschr.bialystok.pl - Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku

https://www.odr.pl – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie