Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70

Dyżury telefoniczne w godzinach:

9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Projekty

Projekty  realizowane w Instytucie Ochrony Roślin – PIB na rzecz KSOW

2022


Pobierz


 

Projekty archiwalne i aktualnie realizowane w Instytucie Ochrony Roślin – PIB na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2022

 1. Tytuł podzadania: „Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów”

Zadanie: „Badania wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w owocach jagodowych i ich produktach przetworzonych”

 1. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Bożena Łozowicka
 1. Źródło finansowania badań: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie decyzji MRiRW z dnia 12.04.2022 r., DEJ.re.027.4.2022
 1. Wysokość dofinansowania: 223 560 PLN
 1. Całkowity koszt projektu: 223 560 PLN
 1. Krótki opis:  Celem projektu jest określenie wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację substancji czynnych środków ochrony roślin niedopuszczonych do stosowania w ekologicznych uprawach owoców jagodowych.

 

Projekty archiwalne realizowane w Instytucie Ochrony Roślin – PIB na rzecz rolnictwa ekologicznego finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2021

 1. Tytuł podzadania: „Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów”

Zadanie: „Badania wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w zbożach i produktach przetworzonych”

 1. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Bożena Łozowicka
 1. Źródło finansowania badań: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie decyzji MRiRW z dnia 12.04.2021 r., JPR.re.0275.2021
 1. Wysokość dofinansowania: 199 332 PLN
 1. Całkowity koszt projektu: 199 332 PLN
 1. Krótki opis (2-5 zdań, czego dotyczy projekt): Celem realizacji projektu było określenie wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację w zbożach i produktach przetworzonych substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Trzy gatunki zbóż (żyto, jęczmień, pszenica) zostały pozyskane z polowych kontrolowanych poletek doświadczalnych oraz z przechowalni. Program ochrony zbóż był zbliżony dla zbóż uprawianych metodami konwencjonalnymi. W ramach projektu zaplanowano siedem procesów technologicznych (przechowywanie, suszenie, mycie, słodowanie, mielenie, pieczenie, gotowanie) o zróżnicowanym zakresie temperaturowym i czasie.
 1. Sprawozdanie