Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70

Dyżury telefoniczne w godzinach:

9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Laboratorium OR

Laboratorium Ochrony Roślin (LOR) zajmuje się badaniami naukowymi związków naturalnie występujących w roślinach. Szczególne zainteresowanie dotyczy wpływu środków ochrony roślin oraz integrowanych metod ochrony na procesy biochemiczne i fizjologiczne w roślinach uprawnych. Laboratorium świadczy także działalność usługową w zakresie prowadzenia doświadczeń polowych do rejestracji środków ochrony roślin zgodnie z Dobrą Praktyką Eksperymentalną, a także analiz ilościowych i jakościowych plonu wybranych roślin uprawnych. Ponadto, Laboratorium prowadzi działalność w zakresie sygnalizacji agrofagów, stanowiących zagrożenie w uprawach roślin.