Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70

Dyżury telefoniczne w godzinach:

9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Pracownicy

Kierownik Laboratorium Ochrony Roślin (LOR)

Prof. dr hab. Bożena Łozowicka
tel. +48 85 678 54 74
fax/tel. +48 85 675 34 19
B.Lozowicka@iorpib.poznan.pl

Laboratorium Ochrony Roślin
tel. +48 85 678 54 71

Mgr Piotr Iwaniuk - adiunkt
P.Iwaniuk@iorpib.poznan.pl

Mgr inż. Rafał Konecki - główny specjalista
R.Konecki@iorpib.poznan.pl

Mgr Rafał Wiśniewski - inżynier
R.Wisniewski@iorpib.poznan.pl