Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70

Dyżury telefoniczne w godzinach:

9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Działalność usługowa

Laboratorium Ochrony Roślin prowadzi działalność usługową dotyczącą prowadzenia doświadczeń polowych do rejestracji środków ochrony roślin zgodnie z Dobra Praktyką Eksperymentalną. Doświadczenia obejmują ocenę skuteczności działania środków ochrony roślin w ograniczaniu chorób grzybowych i chwastów, a także ocenę działania fitotoksycznego herbicydów, fungicydów i insektycydów w uprawach rolniczych. Badane parametry oznaczane są metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni.

Zakres oznaczanych parametrów obejmuje:

  • wielkość i wilgotność plonu
  • zawartość białka, skrobi, glutenu, ergosterolu, oleju
  • gęstość w stanie zsypnym, wskaźnik sedymentacyjny Zeleny'ego