Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70

Dyżury telefoniczne w godzinach:

9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Sygnalizacja agrofagów

Systematyczne monitorowanie agrofagów jest bardzo ważnym elementem integrowanej ochrony. Jest to podstawowe działanie mające na celu rozpoznanie zagrożeń roślin uprawnych ze strony organizmów szkodliwych. Umiejętne wykorzystanie wyników obserwacji pojawiania się i nasilenia występowania agrofagów, przyczynia się do zminimalizowania ryzyka ewentualnych szkód i wyeliminowania nadmiernego często, niepotrzebnego zużycia środków chemicznych.

W maju 2020 r. Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku Instytutu Ochrony Roślin – PIB uruchomiła w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie aspirator Johnsona służący do sygnalizowania nalotów mszyc na uprawy rolnicze. Mszyce pomimo swoich niewielkich rozmiarów (od 1,6 do 4,2 mm) mogą być poważnym zagrożeniem m.in. w uprawie zbóż ozimych i kukurydzy. Ich liczne kolonie nie tylko bezpośrednio uszkadzają rośliny poprzez wysysanie soków z rozwijających się źdźbeł, ale również są wektorami wirusów groźnych chorób roślin w tym np. żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV), a spadź wydzielana przez żerujące osobniki może sprzyjać rozwojowi grzybów chorobotwórczych. Bezpośrednie uszkodzenia mogą stać się drogą do wtórnych infekcji bakteryjnych i patogenami grzybowymi. Naloty tych szkodników na zboża, które znajdują się w fazie krzewienia lub na początku kłoszenia, powodują więdniecie i usychanie, względnie zahamowanie ich wzrostu.

Aspirator Johnsona to jedyna tego rodzaju pułapka w regionie i trzecia w kraju, która jest istonym elementem ogólnopolskiej Platformy Sygnalizacji Agrofagów. Na platformie dostępne są wyniki obserwacji najważniejszych chorób i szkodników sześciu upraw: pszenicy ozimej, kukurydzy, rzepaku ozimego, buraka cukrowego, ziemniaka i bobowatych, prowadzonych w  kilkuset punktach rozsianych na terenie całej Polski. Aspirator jest urządzeniem, które umożliwia wczesne wykrywanie początku migracji mszyc jak i obserwowanie jej zmienności, w tym np. nasilenia dla danego gatunku, co może być podstawą do podjęcia ewentualnych zabiegów ochronnych w danej uprawie. Gatunki mszyc są identyfikowane poprzez ocenę mikroskopową. Wyniki obserwacji zamieszczane są na stronie www.agrofagi.com.pl.


Aspirator Johnsona

    

Oznaczane gatunki mszyc
Mszyca czeremchowo-zbożowa Mszyca zbożowa Mszyca różano-trawowa Mszyca burakowa Mszyca kapuściana Bezrurka świdwianka

 

Mszyca zbożowa – po lewej kolonia osobników bezskrzydłych, po prawej larwy oraz osobniki uskrzydlone