Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Jakość żywności

Prof. dr hab. Bożena Łozowicka Kierownik TSD w Białymstoku została powołana przez Wojewodę Podlaskiego do grupy tematycznej do spraw jakości żywności w ramach grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Na obecnym etapie priorytetem powołanego zespołu jest:

  • rozwijanie bazy produktów lokalnych na portalu produkty.podlaskie.eu
  • budowanie bazy rzetelnej wiedzy o zasadach wprowadzania żywności do obrotu z wykorzystaniem strony PCPL.wrotapodlasia.pl
  • tworzenie zasobu dobrych praktyk w ww. zakresie
  • konsultowanie założeń programów wspierających politykę jakości żywności w ramach perspektywy finansowej 2021-2027