Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Konferencja

Instytut Ochrony Roślin – PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową: „Rolnictwo XXI wieku – wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju” organizowaną przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży, Instytut Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, COBORU SDOO w Krzyżewie, Instytut Ochrony Roślin – PIB, TSD w Białymstoku, Katedrę Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu UWM w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Polskie Towarzystwo Agronomicznym O/Łomża, Polskie Towarzystwo Łąkarskie O/Olsztyn Konferencja odbędzie się w dniach 24-27 maja 2021 r. Tematyka konferencji obejmie zagadnienia z obszarów inżynierii systemów agrotechnicznych w tym inżynierii produkcji zwierzęcej, przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych, agronomi, łąkarstwa, alternatywnych źródeł energii, ochrony środowiska i roślin, bezpieczeństwa żywności, wyzwań rynku mleka, zrównoważonego rozwoju w produkcji rolniczej, ekonomiki rolnictwa i zarządzania w agrobiznesie. Zgłoszenie udziału w konferencji zamieszczamy poniżej.

Zgłoszenie