Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

Dyżury telefoniczne w godzinach:
9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Konferencja

W dniach 20-21 września 2022 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa  konferencja  „Bioróżnorodność – szansa i wyzwanie dla bezpiecznej i efektywnej produkcji rolnej w świetle zmian klimatycznych i rosnących potrzeb żywnościowych” w ramach projektu Agrobank zorganizowana przez konsorcjum czterech firm: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – lider projektu, Fundację Kaleckiego, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB i Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe. Głównym tematem konferencji była problematyka bioróżnorodności w rolnictwie oraz rozwiązania oraz narzędzia oferowane w ramach projektu Agrobank, które pozwolą sprostać współczesnym wyzwaniom w tym zakresie.