Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020

,,Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020” - pod takim hasłem 18 września 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbyło się spotkanie z inicjatywy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku oraz Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku.

Spotkanie otworzyli Podlaski Wojewódzki Inspektor Pan Andrzej Stanisław Zaman i Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Białymstoku Pani Prof. dr hab. Bożena Łozowicka.

W obradach wzięli udział Marszałek Województwa Polskiego Stanisław Derehajło, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosława Jaroszewicz-Łojewska oraz przedstawiciele: COBORU SDOO w Krzyżewie, PODR w Szepietowie, Lasów Państwowych, KOWRu, Podlaskiej Izby Rolniczej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Stacji Chemiczno-Rolniczej, Wód polskich, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytetu w Białymstoku oraz szkół rolniczych w Rudce, Janowie i Krzyżewie, SITRu, Polskiego Związku Działkowców, Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy i firmy TRANS-ROL oraz społeczeństwa.

Obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin mają celu podniesienie świadomości opinii publicznej, konsumentów i osób podejmujących decyzje o roli i znaczeniu zdrowia roślin. Zdrowie roślin jest często marginalizowanym względem produkcji zwierzęcej. Według szacunków na świecie straty w produkcji roślinnej z powodu występowania szkodników, chorób i chwastów sięgają około 60%. Tematyka zdrowia roślin jest niezwykle ważna w kontekście ochrony zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i ochrony lasów, a także bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie lokalnym i globalnym poprzez zapobieganie rozpowszechnianiu i ograniczeniu organizmów szkodliwych dla roślin.

W związku z nadchodzącym 2020 rokiem ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin podczas spotkania omówiono zagadnienie koordynacji działań na szczeblu regionalnym. Uczestnicy spotkania wspólnie uzgodnili, iż będąc mieszkańcami rolniczego województwa Podlaskiego szczycącego się największą bioróżnorodnością, jako przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem i ochroną roślin, powinni mocno zaznaczyć swój udział w obchodach Roku Zdrowia Roślin i podjąć szeroką akcję edukacyjną - informacyjną. 

Kolejny termin spotkania wyznaczono na 16 października 2019 roku w celu powołania komitetu Sterującego i Organizacyjnego oraz przygotowania Kalendarium obchodów MRZR na rok 2020 w województwie podlaskim.