Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Obrona rozprawy

Dnia 16 czerwca br. w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Hrynko pt. „Optymalizacja metod oznaczania insektycydów w roślinach miododajnych, pszczołach i produktach pszczelich”.
Obronie przewodniczył prof. dr hab. Mariusz Kucharski (IUNG – PIB oddz. Wrocław). Praca została przygotowana od opieką naukową prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej (TSD IOR – PIB Białystok), natomiast promotorem pomocniczym był dr hab. Piotr Kaczyński, prof. IOR – PIB (TSD IOR – PIB Białystok). Zarówno poziom przedłożonej pracy, jak i przebieg obrony zostały ocenione bardzo wysoko przez recenzentów, jak i przez pozostałych członków komisji.
W dniu 17 czerwca br. członkowie  Rady Naukowej IOR – PIB podjęli uchwałę o nadaniu doktorantce stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.
Serdecznie gratulujemy pani dr Izabeli Hrynko oraz życzymy dalszych sukcesów!