Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Obrona rozprawy

Dnia 14 lipca br. w Instytucie Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Rutkowskiej pt. „Efekt matrycy w wielopozostałościowej metodzie oznaczania pozostałości środków ochrony roślin”. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej oraz promotora pomocniczego – dr hab. Piotra Kaczyńskiego, prof. IOR – PIB. Przewodniczącym Komisji Doktorskiej był prof. dr hab. Mariusz Kucharski (IUNG – PIB, oddz. Wrocław).

Poziom niniejszej pracy, jak i przebieg obrony zostały ocenione bardzo wysoko przez recenzentów, jak i przez pozostałych członków komisji. Przewodniczący Komisji Doktorskiej poinformował wszystkich zebranych o przedłożeniu wniosku do Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB, o nadanie mgr Ewie Rutkowskiej stopnia naukowego doktora z dziedziny nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz wniosku o wyróżnienie przedstawionej rozprawy doktorskiej.