Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70

Dyżury telefoniczne w godzinach:

9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Obrona rozprawy

Dnia 28 września br. na  Wydziale Biologii UwB odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Iwaniuka pt. „Study of selected crop plants responses in the pesticide – biostimulator – pathogen system”. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej Przewodniczącym Komisji Doktorskiej był dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB.

Recenzenci i członkowie komisji bardzo pozytywnie ocenili jakość rozprawy oraz przebieg jej obrony. Obrona pracy potwierdziła najwyższy poziom merytorycznego przygotowania doktoranta, który zaprezentował ważną i interesującą tematykę z zakresu fizjologii i ochrony roślin.  Podkreślono szeroki zakres przeprowadzonych badań. Przewodniczący Komisji Doktorskiej złożył wniosek o przyznanie mgr. Piotrowi Iwaniukowi stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Ponadto wnioskował o wyróżnienie tej rozprawy doktorskiej.

Zarówno koledzy, jak i przełożeni gratulują doktorantowi osiągnięcia tego sukcesu i życzą mu dalszego rozwoju naukowego.