Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Osobowość roku 2019

Miło jest nam poinformować, iż Pani Prof. dr hab. Bożena Łozowicka jest laureatką plebiscytu Osobowość Roku 2019 w kategorii Nauka.

Prof. dr hab. Bożena Łozowicka, jest wybitnym specjalistą z zakresu chemii analitycznej, bezpieczeństwa żywności i szeroko pojętej ochrony roślin. Wyróżniającą pozycję cenionego na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym specjalisty zawdzięcza rozległej wiedzy z różnych dziedzin nauki, doskonałemu warsztatowi badawczemu, olbrzymiej pracowitości oraz nieprzeciętnej osobowości. Autorka ponad 300 prac naukowych, które wzbogaciły dorobek polskiej i światowej nauki. Jej rozległa i interdyscyplinarna działalność badawcza, bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny były niejednokrotnie nagradzane odznaczeniami resortowymi i międzynarodowymi.