Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020

17-10-2019

Za nami już drugie spotkanie w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin (MRZR) 2020. W czwartek 17 października 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na zaproszenie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) i Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IOR-PIB) w Białymstoku przybyli przedstawiciele oraz reprezentanci: Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, COBORU SDOO w Krzyżewie, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Podlaskiej Izby Rolniczej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytetu w Białymstoku (Wydziału Biologii i Chemii), Politechniki Białostockiej (Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku), Uniwersytetu Medycznego (Wydziału Nauk o Zdrowiu) a także szkól rolniczych w Białymstoku, Suwałkach, Krzyżewie, Janowie i Sejnach.

Po powitaniu gości, w ramach wykładu wprowadzającego Pani Prof. dr hab. Bożena Łozowicka zwróciła uwagę, iż troska o zdrowie roślin jest konieczna, a Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin jest doskonałą okazją do podniesienia świadomości opinii publicznej, konsumentów i osób podejmujących decyzje o roli i znaczeniu zdrowia roślin. Pani Profesor podkreśliła, iż udział wszystkich zaproszonych gości jest kluczowy dla właściwego zaplanowania i skoordynowania obchodów MRZR 2020 w województwie podlaskim.

W dalszej części spotkania swoje pomysły i propozycje działań przedstawili goście, którzy jednocześnie zobowiązali się do zaangażowania w przygotowanie podjętych z inicjatywy PIORiN i IOR-PIB w Białymstoku przedsięwzięć.

Następnie podczas spotkania przedstawiono członków Komitetu Sterującego, Organizacyjnego i Naukowego powołanych w ramach obchodów MRZR 2020. 
Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 05 grudnia 2019, wówczas to zostanie zaprezentowany ostateczny kalendarz obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 w województwie podlaskim.


18-09-2019

,,Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020” - pod takim hasłem 18 września 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbyło się spotkanie z inicjatywy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku oraz Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku.

Spotkanie otworzyli Podlaski Wojewódzki Inspektor Pan Andrzej Stanisław Zaman i Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Białymstoku Pani Prof. dr hab. Bożena Łozowicka.

W obradach wzięli udział Marszałek Województwa Polskiego Stanisław Derehajło, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosława Jaroszewicz-Łojewska oraz przedstawiciele: COBORU SDOO w Krzyżewie, PODR w Szepietowie, Lasów Państwowych, KOWRu, Podlaskiej Izby Rolniczej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Stacji Chemiczno-Rolniczej, Wód polskich, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytetu w Białymstoku oraz szkół rolniczych w Rudce, Janowie i Krzyżewie, SITRu, Polskiego Związku Działkowców, Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy i firmy TRANS-ROL oraz społeczeństwa.

Obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin mają celu podniesienie świadomości opinii publicznej, konsumentów i osób podejmujących decyzje o roli i znaczeniu zdrowia roślin. Zdrowie roślin jest często marginalizowanym względem produkcji zwierzęcej. Według szacunków na świecie straty w produkcji roślinnej z powodu występowania szkodników, chorób i chwastów sięgają około 60%. Tematyka zdrowia roślin jest niezwykle ważna w kontekście ochrony zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska i ochrony lasów, a także bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie lokalnym i globalnym poprzez zapobieganie rozpowszechnianiu i ograniczeniu organizmów szkodliwych dla roślin.

W związku z nadchodzącym 2020 rokiem ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin podczas spotkania omówiono zagadnienie koordynacji działań na szczeblu regionalnym. Uczestnicy spotkania wspólnie uzgodnili, iż będąc mieszkańcami rolniczego województwa Podlaskiego szczycącego się największą bioróżnorodnością, jako przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem i ochroną roślin, powinni mocno zaznaczyć swój udział w obchodach Roku Zdrowia Roślin i podjąć szeroką akcję edukacyjną - informacyjną. 

Kolejny termin spotkania wyznaczono na 16 października 2019 roku w celu powołania komitetu Sterującego i Organizacyjnego oraz przygotowania Kalendarium obchodów MRZR na rok 2020 w województwie podlaskim.