Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Projekt ekologiczny

Dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opatrzona nr decyzji: JPR.re.0275.2021 z dnia 12.04.2021 r

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów

Zadanie: „Badania wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w zbożach i produktach przetworzonych”

Kierownikprof. dr hab. Bożena Łozowicka

Planowana realizacja wspieranego projektu -  Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

Cele wspieranego projektu: Celem projektu jest określenie wpływu termicznych procesów technologicznych zbóż (np. suszenie, prażenie, pieczenie i słodowanie) na redukcję/koncentrację substancji czynnych środków ochrony roślin niedopuszczonych do stosowania w ekologicznych uprawach zbożowych i przechowalnictwie.

Przybliżona data opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu – koniec grudnia 2021 r.

Miejsce opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu: strona www.ior.bialystok.pl

Rezultaty wspieranego projektu po zakończonej realizacji  będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym.