Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70

Dyżury telefoniczne w godzinach:

9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Projekt ekologiczny

Dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opatrzona nr decyzji: DEJ.re.027.4.2022 z dnia 12.04.2022 r

Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów

Zadanie: „Badania wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w owocach jagodowych i ich produktach przetworzonych”

Kierownik – prof. dr hab. Bożena Łozowicka

Planowana realizacja wspieranego projektu -  Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

Cele wspieranego projektu: Celem projektu jest określenie wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację substancji czynnych środków ochrony roślin niedopuszczonych do stosowania w ekologicznych uprawach owoców jagodowych.

Przybliżona data opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu – grudzień 2022 r.

Miejsce opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu: strona www.ior.bialystok.pl

Rezultaty wspieranego projektu po zakończonej realizacji  będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym.