Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

Dyżury telefoniczne w godzinach:
9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Sesja IOR 2023

Konferencja Ochrony Roślin, 63 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego

W dniach 15-16 lutego 2023 r. w Poznaniu odbyła się Konferencja Ochrony Roślin, 63 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, pod hasłem „Wyzwania i szanse w produkcji i ochronie roślin”. Prof. dr hab. Bożenę Łozowicką reprezentowali mgr Piotr Iwaniuk oraz mgr inż. Rafał Konecki. W panelu „Integrowana ochrona roślin”, mgr Piotr Iwaniuk wygłosił referat „Wpływ biostymulatorów nieorganicznych i fungicydów na profil biochemiczny i antyoksydacyjny oraz zawartość mykotoksyn w pszenicy jarej”, który spotkał się z zainteresowaniem i ożywioną dyskusją z audytorium. Konferencja była szansą na wymianę poglądów w perspektywie nowych wyzwań stawianych w ochronie roślin.