Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Spotkanie Łomżyńskiego PTA

18 STYCZNIA  2020 roku przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży odbyło się spotkanie Łomżyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agronomicznego. Jego członkami są min. pracownicy Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, TSD Białystok, COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin w Białymstoku.

Do Zarządu Oddziału na kadencję 2020 – 2024 zostali wybrani:
dr inż. Janusz Lisowski – Przewodniczący (WSA)
prof. dr hab. Bożena Łozowicka – Zastępczyni Przewodniczącego (IOR – PIB, TSD Białystok)
dr inż. Bronisław Puczel – Zastępca Przewodniczącego (COBORU SDOO Krzyżewo)
dr inż. Piotr Ponichtera – Sekretarz (WSA)
dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prof. WSA – Skarbnik (WSA)


Delegatami na walne zgromadzenie zostali wybrani:
dr inż. Janusz Lisowski (WSA)
prof. dr hab. Bożena Łozowicka (IOR – PIB, TSD Białystok)

Komisja Rewizyjna:
Andrzej Zaman – Wojewódzki Inspektor WIORiN
Dr inż. Jolanta Puczel – COBORU SDOO Krzyżewo
Henryk Porwisiak – WSA

Łomżyński Oddział PTA swoje cele i zadania realizuje w oparciu o Wyższą Szkołę Agrobiznesu, ośrodki badań odmian roślin uprawnych, ośrodki badawczo – rozwojowe ochrony roślin, a także pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, ARIMR  oraz rolników indywidualnych.