Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Zatrucia pszczół

Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Białymstoku bada pszczoły zatrute insektycydami i akarycydami.


Jeżeli istnieje podejrzenie, że nastąpiło zatrucie pszczół spowodowane nieprzestrzeganiem obowiązujących zasad bezpieczeństwa właściciel pasieki może żądać odszkodowania za poniesione straty.
Podstawą jest protokół komisji powołanej w celu ustalenia przyczyn zatrucia i jego sprawcy, jak również wyniki analiz próbek zatrutych pszczół, opryskanych roślin i gleby na której wykonano zabieg.
Materiał dowodowy do badań toksykologicznych stanowi: próbka pszczół w ilości 250 ml (szklanka), próbka gleby (ok. 1 kg) i roślin plantacji potraktowanej środkiem chemicznym.
Z uwagi, iż środki ochrony roślin bardzo szybko się rozkładają szczególnie z grupy fosforoorganicznych, z tego względu najkorzystniej jest pobrane próbki zamrozić. Pszczoły można umieścić w słoiku, a rośliny i ziemię w worku foliowym i w takim stanie dostarczyć do Laboratorium BPŚOR w Białymstoku. Jeśli próbki nie są zamrażane powinny być zapakowane w papier i pudełko z kartonu, ponieważ szczelnie zapakowane w plastiku, szkle czy blasze psują się.


Koszt laboratoryjnego badania próbek pokrywa poszkodowany pszczelarz. Aktualnie badania w wykonywane są w zakresie wykrywania pozostałości środków ochrony roślin, których substancje czynne należą do związków z grupy chloroorganicznych i fosforoorganicznych, pyretroidów i inne (Oznaczane związki - Pszczoły). Koszt wykonania jednej analizy jest uzależniony od liczby badanych związków i waha się od 200 do 550 zł netto. Odpłatność tę pszczelarz musi uiścić nawet wtedy, gdy przeprowadzone analizy nie potwierdzą obecności środków w dostarczonych próbkach.