Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

Dyżury telefoniczne w godzinach:
9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Działalność naukowa

GRANTY NAUKOWE

Kierownik projektu: dr Magdalena Jankowska

Tytuł projektu: "Ocena  ryzyka narażenia konsumentów na pozostałości pestycydów w żywności poddanej obróbce termicznej".

Nr wniosku: 2012/07/N/NZ9/00043

Publikacje:
 1. Łozowicka B., Jankowska M.: Effects of technological processing on levels of fungicide and insecticide residues in broccoli. IIE INT'L CONFERENCE PROCEEDINGS of 2nd International Conference on Research in Science, Engineering and Technology (ICRSET’2014), 2014, 201–207. Editor Baby Sandhu,
  DOI: 10.15242/IIE.E0314537. ISBN 978-93-82242-81-9. MNiSW2014 – 5 pkt.
 2. Łozowicka B., Jankowska M.: Rutkowska E.: Investigations on fungicide removal from broccoli by various processing methods. Desalination and Water Treatment, 2016, 57 (3): 1564-1572. DOI: 10.1080/19443994.2014.988408. IF2014 – 1.173; MNiSW2014 – 20 pkt.
 3. Lozowicka B., Jankowska M., Hrynko I., Kaczynski. P.: Removal of 16 pesticide residues from strawberries by washing with tap and ozone water, ultrasonic cleaning and boiling. Environmental Monitoring and Assessment, 2016, 188:51. DOI: 10.1007/s10661-015-4850-6. IF2014 – 1.679; MNiSW2014 – 25 pkt.
 4. Lozowicka B., Jankowska M., Kaczynski P.: The behavior of selected pesticide residues in blackcurrants during technological processing monitored by LC/MS/MS. Chemical Papers, 2016, 70(5): 545-555. DOI: 10.1515/chempap-2015-0244 IF2014 – 1.193. MNiSW2014 – 20 pkt.
 5. Lozowicka B., Jankowska M.: Comparison of effects of technological water and thermal processing on pesticide removal in selected fruits and vegetables. Journal of Elementology, 2016, 21(1): 99-111. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.917. IF2014 – 0.643; MNiSW2014 – 15 pkt.
 6. Łozowicka B., Jankowska M., Kaczyński P.: Wpływ mycia wodą chlorowaną na pozostałości środków ochrony roślin w żywności pochodzenia roślinnego oraz ryzyko narażenia zdrowia konsumentów. Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza. Red. Stadnik J., Jackowska I. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, 2015, 131-143, ISBN 978-83-935421-7-8. MNiSW2014 – 5 pkt.
 7. Jankowska M., Hrynko I., Kaczynski. P., Lozowicka B.: Dissipation of six fungicides in greenhouse-grown tomatoes with processing and health risk. Environmental Science and Pollution Research DOI: 10.1007/s11356-016-6260-x. IF2014 – 2.828; MNiSW2014 – 30 pkt.
 8. Lozowicka B., Jankowska M., Kaczynski P., Hrynko I., Rutkowska E.: Dissipation, processing factors and risk assessment study of fungicide residues in greenhouse-grown tomatoes. 29th EFFoST International Conference Proceedings, Athens, Greece, 2015, 1169–1174.
 9. Lozowicka B., Jankowska M., Kaczynski P., Hrynko I., Rutkowska E.: The effect of technological processing on selected fungicide and insecticide residue levels in blackcurrants. 29th EFFoST International Conference Proceedings Athens, Greece, 2015, 1637–1643.