Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

Dyżury telefoniczne w godzinach:
9:00 - 10:00 oraz 14:00 - 15:00

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Szkolenia

Udział pracowników IOR-PIB w szkoleniach, sympozjach, seminariach i konferencjach:

 

 1. w charakterze wykładowcy w szkoleniach, których organizatorem lub współorganizatorem jest IOR-PIB

2022 

 1. Kaczyński P. Temat szkolenia (warsztatów): ,, Zastosowanie metod chromatograficznych w oznaczaniu pozostałości ś.o.r. w próbkach roślinnych i środowiskowych”. Data i miejsce: 12.02.2022, TSD w Białymstoku. Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (20 osób). Liczba godzin: 4 h.
 2. Hrynko I. Temat szkolenia (warsztatów): ,,Nowoczesne metody przygotowywania próbek do badań pozostałości środków ochrony roślin”. Data i miejsce: 12.02.2022, TSD w Białymstoku. Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (20 osób). Liczba godzin: 4 h.
 3. Iwaniuk P., Łozowicka B. Odbiór sprawozdań z realizacji tematów naukowo-badawczych prowadzonych w ramach działalności statutowej w roku 2022/ referat: ,,SIB-03: Wpływ zróżnicowanych strategii ochrony wybranych upraw rolniczych na zdrowotność roślin, cechy żywieniowe, antyżywieniowe i związki bioaktywne”. Data i miejsce: 02.03.2022, TSD w Białymstoku. Liczba godzin: 20 min.
 4. Jankowska M., Rutkowska E. Temat szkolenia (warsztatów): ,,Zastosowanie metod chromatograficznych w oznaczaniu pozostałości ś.o.r. w próbkach roślinnych i środowiskowych”. Data i miejsce: 28.05.2022, TSD w Białymstoku. Studenci Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek jakość i bezpieczeństwo środowiska) (4 osoby). Liczba godzin: 2 h.
 5. Pietraszko A., Czerwińska M., Śniadach J., Rogowska W. Temat szkolenia (warsztatów): ,,Nowoczesne metody przygotowywania próbek do badań pozostałości środków ochrony roślin”. Data i miejsce: 28.05.2022, TSD w Białymstoku. Studenci Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek jakość i bezpieczeństwo środowiska) (4 osoby). Liczba godzin: 2 h.
 6. Łozowicka B. Temat szkolenia (warsztatów): ,,Rola urzędowej kontroli w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Polsce”. Data i miejsce: 18.06.2022, TSD w Białymstoku. Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (2x18 osób). Liczba godzin: 4 h.
 7. Kaczyński P. Temat szkolenia (warsztatów): ,,Zastosowanie metod chromatograficznych w oznaczaniu pozostałości ś.o.r. w próbkach roślinnych i środowiskowych”. Data i miejsce: 18.06.2022, TSD w Białymstoku. Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (2x18 osób). Liczba godzin: 4 h.
 8. Hrynko I. Temat szkolenia (warsztatów): ,,Nowoczesne metody przygotowywania próbek do badań pozostałości środków ochrony roślin”. Data i miejsce: 18.06.2022, TSD w Białymstoku. Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (2x18 osób). Liczba godzin: 4 h.
 9. Łozowicka B. Temat szkolenia (warsztatów): ,,Rola urzędowej kontroli w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Polsce”. Data i miejsce: 13.12.2022, TSD w Białymstoku. Studenci Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek chemia) (2x12 osób). Liczba godzin: 1 h.
 10. Kaczyński P. Temat szkolenia (warsztatów): ,,Zastosowanie metod chromatograficznych w oznaczaniu pozostałości ś.o.r. w próbkach roślinnych i środowiskowych”. Data i miejsce: 13.12.2022, TSD w Białymstoku. Studenci Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek chemia) (2x12 osób). Liczba godzin: 1 h.
 11. Rutkowska E. Temat szkolenia (warsztatów): ,, Zastosowanie metod chromatografii gazowej w oznaczaniu pestycydów w próbkach płodów rolnych”. Data i miejsce: 13.12.2022, TSD w Białymstoku. Studenci Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek chemia) (2x12 osób). Liczba godzin: 1 h.
 12. Hrynko I. Temat szkolenia (warsztatów):  ,,Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin””. Data i miejsce: 13.12.2022, TSD w Białymstoku. Studenci Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek chemia) (2x12 osób). Liczba godzin: 1 h.
 13. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Hrynko I., Pietraszko A., Czerwińska M., Śniadach J., Rogowska W., Kozłowska J. Temat szkolenia (warsztatów): ,,Nowoczesne metody przygotowywania próbek do badań pozostałości środków ochrony roślin”. Data i miejsce: 13.12.2022, TSD w Białymstoku. Studenci Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek chemia) (2x12 osób). Liczba godzin: 2 h.

2021 

 1. Łozowicka B. Referat: ,,Rola urzędowej kontroli w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Polsce”. Data i miejsce: 15.04.2021 Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (21 osób). Liczba godzin: 40 min.
 2. Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Rutkowska E., Hrynko I. Warsztaty: ,,Metody badania pozostałości pestycydów w próbkach roślinnych, biologicznych i środowiskowych”.  Data i miejsce: 15.04.2021 Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (21 osób). Liczba godzin: 3 grupy po 7 osób. Liczba godzin: 6h.
 3. Łozowicka B. Referat: ,,Rola urzędowej kontroli w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Polsce”. Data i miejsce: 18.05.2021 Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci Uniwersytetu w Białymstoku kierunku chemia (21 osób). Liczba godzin: 40 min.
 4. Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Rutkowska E., Hrynko I. Warsztaty: ,,Nowoczesne metody przygotowywania próbek do badań pozostałości środków ochrony roślin”.  Data i miejsce: 18.05.2021 Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci Uniwersytetu w Białymstoku kierunku chemia (6 grup po 5 osób). Liczba godzin: 6h.
 5. Hrynko I. Referat: ,,Czy pestycydy są bezpieczne dla człowieka, zwierząt, roślin i środowiska?”.  Data i miejsce: 24.05.2021 Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (12 osób). Liczba godzin: 2h.
 6. Rutkowska E. Referat: ,,Jak badamy pestycydy w roślinach?” Data i miejsce: 05.11.2021 Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci Uniwersytetu w Białymstoku kierunku chemia (10 osób). Liczba godzin: 2h.
 7. Jankowska M. Referat: ,,Wpływ procesów technologicznych na poziomy stężeń pestycydów występujących w roślinach rolniczych”. Data i miejsce: 05.11.2021 Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci Uniwersytetu w Białymstoku kierunku chemia (10 osób). Liczba godzin: 2h.
 8. Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Hrynko I., Rutkowska E. Warsztaty: ,,Nowoczesne metody przygotowywania próbek do badań pozostałości środków ochrony roślin”.  Data i miejsce: 09.11.2021 Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci Uniwersytetu w Białymstoku kierunku chemia (6 grup po 5 osób). Liczba godzin: 6h.

2020

 1. Łozowicka B., Konecki R. Odbiór sprawozdań z realizacji tematów naukowo-badawczych prowadzonych w ramach działalności statutowej w roku 2020 / referat: ,,Kompleksowa ocena wpływu zróżnicowanych poziomów ochrony chemicznej i warunków agroklimatycznych na zdrowotność roślin”. Data i miejsce: 05.03.2020 Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Rodzaj i liczba uczestników: Dyrekcja i pracownicy IOR-PIB (20 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 2. Rutkowska E., Hrynko I. Odbiór sprawozdań z realizacji tematów naukowo-badawczych prowadzonych w ramach działalności statutowej w roku 2020 / referat: ,,Opracowanie i wdrażanie nowatorskich metod oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym, biologicznym i środowiskowym”. Data i miejsce: 05.03.2020 Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Rodzaj i liczba uczestników: Dyrekcja i pracownicy IOR-PIB (20 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 3. Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Hrynko I., Rutkowska E. Nowoczesne metody przygotowywania próbek do badań pozostałości środków ochrony roślin. Data i miejsce: 27.02.2020 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych. Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku (2 grupy po 10 osób).  Liczba godzin: 4 h.
 4. Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Hrynko I., Rutkowska E. Rola urzędowej kontroli w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Polsce. Data i miejsce: 27.02.2020 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci II roku kierunku Chemia UwB. (20 osób). Liczba godzin: 2 h (zajęcia online).
 5. Łozowicka B., Hrynko I. Rola urzędowej kontroli w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Polsce. Data i miejsce: 22.10.2020 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci II roku kierunku Chemia UwB. (20 osób). Liczba godzin: 2 h (przygotowanie video na zajęcia prowadzone przez wykładowców UwB).
 6. Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Hrynko I., Rutkowska E. Metody badania pozostałości pestycydów w próbkach roślinnych i środowiskowych. Data i miejsce: 09.11.2020 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci II roku kierunku Chemia UwB (2 grupu po 20 osób). Liczba godzin: 4 h (zajęcia online).
 7. Łozowicka B., Kaczyński P., Konecki R., Iwaniuk P. Dynamika migracji wybranych gatunków mszyc zagrażających uprawom w północno-wschodniej Polsce. Data i miejsce: 09.11.2020 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci II roku kierunku Chemia UwB (2 gupy po 20 osób). Liczba godzin: 4 h (zajęcia online).

 

2019

 1. Łozowicka B., Konecki R. Odbiór sprawozdań z realizacji tematów naukowo-badawczych prowadzonych w ramach działalności statutowej w roku 2019 / referat: ,,Kompleksowa ocena wpływu zróżnicowanych poziomów ochrony chemicznej i warunków agroklimatycznych na zdrowotność roślin”. Data i miejsce: 07.03.2019 Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Rodzaj i liczba uczestników: Dyrekcja i pracownicy IOR-PIB (20 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 2. Rutkowska E., Hrynko I. Odbiór sprawozdań z realizacji tematów naukowo-badawczych prowadzonych w ramach działalności statutowej w roku 2019/ referat: ,,Opracowanie i wdrażanie nowatorskich metod oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym, biologicznym i środowiskowym” Data i miejsce: 07.03.2019 Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Rodzaj i liczba uczestników: Dyrekcja i pracownicy IOR-PIB (20 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 3. Kaczyński P. Metody badania pozostałości pestycydów w próbkach roślinnych, biologicznych i środowiskowych.  Data i miejsce: 07.11.2019 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci WSA Łomża (14 osób). Liczba godzin: 4 h.
 4. Jankowska M., Rutkowska E., Hrynko I., Rusiłowska J. Nowoczesne metody przygotowywania próbek do badań pozostałości środków ochrony roślin. Data i miejsce: 19.11.2019 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci II roku Chemii Uniwersytetu w Białymstoku (34 osób). Liczba godzin: 4 h.

 

2018

 1. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Rusiłowska J., Chłosta A. Cykl spotkań pt. ,,7 dni z IOR-em". Data i miejsce: 06.06.2018 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Rolnictwa i Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Polskiego Związku Łowieckiego, Regionalnych Lasów Państwowych, COBORU, Podlaskiej Izby Rolniczej oraz studenci i profesorowie z Texas A&M University oraz Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (80 osób). Liczba godzin: 8 h.
 2. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Rusiłowska J., Chłosta A. Nowoczesne metody przygotowywania próbek do badań pozostałości środków ochrony roślin - warsztaty. Data i miejsce: 07-08.06.2018 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Uczniowie Szkoły Podstawowej nr.32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Białymstoku i Zespołu Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku (120 osób). Liczba godzin: 16 h.
 3. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Rusiłowska J., Chłosta A., Szymańska N., Arciszewska Ż. Metody badania pozostałości pestycydów w próbkach roślinnych i środowiskowych. Data i miejsce: 27.11.2018 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci II roku Chemii Uniwersytetu w Białymstoku (40 osób). Liczba godzin: 4 h.

 

2017

 1. Łozowicka B. Metody badania pozostałości pestycydów w próbkach roślinnych i środowiskowych. Data i miejsce: 04.03.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci WSA Łomża (15 osób). Liczba godzin: 1 h.
 2. Kaczyński P. Metody badania pozostałości pestycydów w próbkach roślinnych i środowiskowych - warszaty. Data i miejsce: 04.03.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci WSA Łomża (15 osób). Liczba godzin: 1 h.
 3. Hrynko I. Analiza wysoko toksycznych insektycydów w próbkach pszczół techniką LC/MS/MS. Data i miejsce: 04.03.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci WSA Łomża (15 osób). Liczba godzin: 1 h.
 4. Kaczyński P., Rutkowska E., Szabuńko J., Hrynko I., Mojsak P. Metody badania pozostałości pestycydów w próbkach roślinnych i środowiskowych. Data i miejsce: 20.03.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci II roku Chemii Uniwersytetu w Białymstoku (30 osób). Liczba godzin: 4 h.
 5. Mojsak P. Instytut Ochrony Roślin – PIB Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Data i miejsce: 28.03.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Uczniowie II klasy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka profil: rolnictwo (25 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 6. Szabuńko J. Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno - wschodniej i centralnej Polski. Data i miejsce: 28.03.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Uczniowie II klasy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka profil: rolnictwo (25 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 7. Snarska K. Zakładanie i prowadzenie doświadczeń terenowych. Data i miejsce: 28.03.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Uczniowie II klasy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka profil: rolnictwo (25 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 8. Konecki R. Monitoring i sygnalizacja agrofagów. Data i miejsce: 28.03.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Uczniowie II klasy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka profil: rolnictwo (25 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 9. Kaczyński P., Rutkowska E., Szabuńko J., Hrynko I. Zajęcia pt. ,,JEDZ OWOCE I WARZYWA TO NA ZDROWIE DOBRZE WPŁYWA”. Data i miejsce: 28.06.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Białymstoku (50 osób). Liczba godzin: 2,5 h.
 10. Kaczyński P., Hrynko I., Rutkowska E., Szabuńko J., Mojsak P. Metody badania pozostałości pestycydów w próbkach roślinnych i środowiskowych. Data i miejsce: 27.11.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci WSA Łomża (8 osób). Liczba godzin: 4 h.
 11. Kaczyński P., Hrynko I., Rutkowska E., Szabuńko J., Mojsak P. Metody badania pozostałości pestycydów w próbkach roślinnych i środowiskowych. Data i miejsce: 27.11.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku (10 osób). Liczba godzin: 3 h.
 12. Hrynko I., Rutkowska E., Szabuńko J., Mojsak P. Nowoczesne metodami przygotowywania próbek żywności do badań pozostałości ś.o.r. Data i miejsce: 05.12.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci II roku Chemii Uniwersytetu w Białymstoku (38 osób). Liczba godzin: 4 h.
 13. Snarska K., Konecki R. Zakładanie i prowadzenie doświadczeń terenowych. Data i miejsce: 05.12.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci II roku Chemii Uniwersytetu w Białymstoku (38 osób). Liczba godzin: 4 h.
 14. Hrynko I., Rutkowska E., Mojsak P. Nowoczesne metodami przygotowywania próbek żywności do badań pozostałości ś.o.r. Data i miejsce: 19.12.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci II roku Chemii Uniwersytetu w Białymstoku (38 osób). Liczba godzin: 4 h.
 15. Snarska K., Konecki R. Zakładanie i prowadzenie doświadczeń terenowych. Data i miejsce: 05.12.2017 Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci II roku Chemii Uniwersytetu w Białymstoku (38 osób). Liczba godzin: 4 h.

 

 1. w charakterze wykładowcy w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje

2022

 1. Łozowicka B., Hrynko I. ,,Pszczoły i pestycydy”. Data i miejsce: 24.09.2022, UwB w Białymstoku. Liczba godzin: 0,5h.
 2. Łozowicka B. Konferencja pt. ,,Produkuj tak abyś sam chciał to zjeść – praktyczne aspekty produkcji ekologicznej i jej wpływu na ochronę środowiska / referat: „Allelopatia”. Data i miejsce: 29.09.2022, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Liczba godzin: 0,5h.
 3. Kaczyński P., Hrynko I., Jankowska M., Iwaniuk P. Konferencja pt. ,,Produkuj tak abyś sam chciał to zjeść – praktyczne aspekty produkcji ekologicznej i jej wpływu na ochronę środowiska / pokaz: „Preparaty do ekologicznego zwalczania patogenów”. Data i miejsce: 29.09.2022, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Liczba godzin: 0,5h.
 4. Łozowicka B., Rogowska W. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie” / referat: ,,Występowanie pozostałości pestycydów w wodach powierzchniowych i podziemnych”. Data i miejsce: 22-24.09.2022, Łeba. Liczba godzin: 0,5h.
 5. Łozowicka B. Konferencja pt. ,,Produkuj tak abyś sam chciał to zjeść – praktyczne aspekty produkcji ekologicznej i jej wpływu na ochronę środowiska / referat: „Allelopatia”. Data i miejsce: 06.10.2022, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Liczba godzin: 0,5h.
 6. Kaczyński P., Hrynko I., Jankowska M., Iwaniuk P. Konferencja pt. ,,Produkuj tak abyś sam chciał to zjeść – praktyczne aspekty produkcji ekologicznej i jej wpływu na ochronę środowiska / pokaz: „Preparaty do ekologicznego zwalczania patogenów”. Data i miejsce: 06.10.2022, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Liczba godzin: 0,5h.
 7. Łozowicka B. Konferencja pt. ,,Produkuj tak abyś sam chciał to zjeść – praktyczne aspekty produkcji ekologicznej i jej wpływu na ochronę środowiska / referat: „Allelopatia”. Data i miejsce: 08.10.2022, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Liczba godzin: 0,5h.
 8. Kaczyński P., Hrynko I., Jankowska M., Iwaniuk P. Konferencja pt. ,,Produkuj tak abyś sam chciał to zjeść – praktyczne aspekty produkcji ekologicznej i jej wpływu na ochronę środowiska / pokaz: „Preparaty do ekologicznego zwalczania patogenów”. Data i miejsce: 08.10.2022, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Liczba godzin: 0,5h.
 9. Łozowicka B. Konferencja pt. ,,Produkuj tak abyś sam chciał to zjeść – praktyczne aspekty produkcji ekologicznej i jej wpływu na ochronę środowiska / referat: „Allelopatia”. Data i miejsce: 20.10.2022, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Liczba godzin: 0,5h.
 10. Kaczyński P., Hrynko I., Jankowska M., Iwaniuk P. Konferencja pt. ,,Produkuj tak abyś sam chciał to zjeść – praktyczne aspekty produkcji ekologicznej i jej wpływu na ochronę środowiska / pokaz: „Preparaty do ekologicznego zwalczania patogenów”. Data i miejsce: 20.10.2022, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Liczba godzin: 0,5h.
 11. Łozowicka B., Hrynko I. ,,Zatrucia owadów zapylających”. Data i miejsce: 17.1.2022, OKPPZD w Białymstoku. Liczba godzin: 4h.
 12. Łozowicka B., Hrynko I. ,,Zatrucia owadów zapylających”. Data i miejsce: 22.11.2022, OKPPZD w Białymstoku. Liczba godzin: 4h.
 13. Łozowicka B. Spotkanie ze studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi - kierunków biologia, biotechnologia, ekologia, ochrona środowiska Euroazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego w Astanie / referat: ,,Występowanie pestycydów w Kazachskich produktach rolnych i środowisku. Data i miejsce: 26-27.10.2022, Euroazjatycki Uniwersytet Narodowy w Astanie, Kazachstan. Liczba godzin: 2h.
 14. Łozowicka B., Iwaniuk P. Konferencja „Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez MRIRW w roku 2022” / referat: ,,Badania wpływu termicznych procesów technologicznych na redukcję/koncentrację pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w zbożach i produktach przetworzonych”. Data i miejsce: 07-08.12.2022, online (werbinar). Liczba godzin: 0,5h.

2020

 1. Łozowicka B. Kazachstan. ,,Zdrowie Roślin - Zdrowie Człowieka”. Data i miejsce: 16.01.2020 SITR Białystok. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy seminarium (30 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 2. Łozowicka B. Stosowanie toksycznych dla pszczół neonikotynoidów. Data i miejsce: 22.01.2020 UwB. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci (30 osób). Liczba godzin: 1 h.
 3. Łozowicka B. Dylematy i wyzwania zdrowia roślin. Uroczyste otwarcie Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin 2020. Data i miejsce: 20.02.2020 Opera i Filharmonia Podlaska. Rodzaj i liczba uczestników: Przedstawiciele oraz reprezentanci: Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, COBORU SDOO w Krzyżewie, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Podlaskiej Izby Rolniczej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytetu w Białymstoku (Wydziału Biologii i Chemii), Politechniki Białostockiej (Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku), Uniwersytetu Medycznego (Wydziału Nauk o Zdrowiu) a także szkól rolniczych w Białymstoku, Suwałkach, Krzyżewie, Janowie i Sejnach (100 osób). Liczba godzin: 8 h.
 4. Łozowicka B. Chemiczna ochrona roślin a bezpieczeństwo owadów zapylających. Data i miejsce: 03.2020 Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemia. Rodzaj i liczba uczestników: studenci kierunku chemia (30 osób). Liczba godzin: 1 h.
 5. Łozowicka B. Современные аспекты защиты и карантина растений. Kazakh National Agrarian University KazNAU Kazakh. Data i miejsce: 05.06.2020  Kazachstan, Ałmaty (Kazachski Narodowy Uniwersytet Rolniczy). Rodzaj i liczba uczestników: studenci, doktoranci (30 osób). Liczba godzin: 1 h.
 6. Konecki R. Wybrane problemy integrowanej ochrony roślin uprawnych na terenie województwa podlaskiego / referat: Aspirator Johnsona ‒ sygnalizowanie/monitoring nalotów mszyc na uprawy. Data i miejsce: 29.09.2020 PODR Szepietowo. Rodzaj i liczba uczestników: Doradcy rolni i rolnicy (50 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 7. Łozowicka B. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (np.: suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie, liofilizacja) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Data i miejsce: 09-10.12.2020 Radom. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (50 osób). Liczba godzin: 0,5 h.

 

2019

 1. Łozowicka B., Jankowska M., Pietraszko A., Konecki R., Iwaniuk P. Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Data i miejsce: 13-14.04.2019 PODR Szepietowo. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy targów (służby doradcze, rolnicy, pszczelarze, producenci) (200 osób). Liczba godzin: 8 h.
 2. Łozowicka B. Wiosenne spotkanie z Pracodawcami - ,,IOR - PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku”. Data i miejsce: 07.06.2019 Uniwersytet w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci (30 osób). Liczba godzin: 1 h.
 3. Łozowicka B. Chromatographic methods in pesticide residue analysis. Data i miejsce: 14-15.11.2019 Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Abaja. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci, doktoranci (50 osób). Liczba godzin: 1 h.

 

2018

 1. Kaczyński P., Konecki R., Hrynko I., Szabuńko J., Iwaniuk P., Chłosta A. Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Data i miejsce: 21-22.04.2018 PODR Szepietowo. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy targów (służby doradcze, rolnicy, pszczelarze, producenci) (200 osób). Liczba godzin: 8 h.
 2. Rutkowska E., Konecki R., Snarska K., Iwaniuk P. X Forum Rolnicze w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Data i miejsce: 27.05.2018 Janów. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy targów (100 osób). Liczba godzin: 8 h.
 3. Kaczyński P., Konecki R., Hrynko I., Chłosta A., Iwaniuk P., Snarska K. X Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego. Data i miejsce: 23-24.06.2018 PODR Szepietowo. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy targów (300 osób). Liczba godzin: 8 h.

 

2017

 1. Kaczyński P., Konecki R., Szabuńko J., Kiercul S., Jakubowska U. Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Data i miejsce: 21-22.04.2017 PODR Szepietowo. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy targów (służby doradcze, rolnicy, pszczelarze, producenci) (200 osób). Liczba godzin: 8 h.
 2. Kaczyński P. Metody analizy pozostałości pestycydów w próbkach roślinnych i środowiskowych - dla studentów drugiego stopnia kierunku chemia w ramach seminarium magisterskiego. Data i miejsce: 02.02.2017 Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny. Rodzaj i liczba uczestników: Studenci II roku Chemii Uniwersytetu w Białymstoku (50 osób). Liczba godzin: 2 h.
 3. Hrynko I., Łozowicka B., Kaczyński P. Skutki niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin. Data i miejsce: 31.07.2017. PIORiN Łomża. Rodzaj i liczba uczestników: Inspektorzy (30 osób). Liczba godzin: 1,5 h.
 4. Łozowicka B. Spotkanie z technologią upraw soi, kukurydzy oraz buraka cukrowego. Data i miejsce: 15.09.2017 Winna Góra. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy Dni Pola (100 osób). Liczba godzin: 5 h.
 5. Łozowicka B. ,,Jak zwiększyć opłacalność produkcji? – innowacyjne technologie”. Data i miejsce: 01.12.2017 Nadarzyno. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy Targów Rolniczych (200 osób). Liczba godzin: 1 h.
 6. Łozowicka B. ,,Nauka Doradztwu Rolniczemu” / referat: ,,Laboratoria badawcze Instytutu Ochrony Roślin – PIB w doradztwie rolniczym”. Data i miejsce: 23-24.11.2017 Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy spotkania (50 osób). Liczba godzin: 1 h.
 7. Kaczyński P. ,,Skutki niewłaściwego stosowania ś.o.r”. Data i miejsce: 07.12.2017 Szepietowo. Rodzaj i liczba uczestników: Producenci rolni, doradcy (50 osób). Liczba godzin: 2 h.

 

 1. w charakterze autora referatu lub posteru oraz przewodniczenie w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach, których organizatorem lub współorganizatorem jest IOR-PIB

2022

 1. Nowacka A., Hołodyńska-Kulas A., Drożdżyński D., Perczak A., Stachowiak F., Przewoźniak M.,
 2. Petlińska D., Pszczolińska K., Krzyżanowska A., Kociołek B., Lalek D., Domańska I., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Hrynko I., Pietraszko A., Czerwińska M., Śniadach J., Rogowska W. 63 Sesja Naukowa IOR–PIB / referat: Pozostałości środków ochrony roślin w krajowych płodach rolnych i szacowanie narażenia konsumentów związanego z ich pobieraniem z dietą (rok 2022) / Pesticide residues in Polish agricultural produce and the estimation of dietary exposure (year 2022). Data i miejsce: 15-16.02.2023. Liczba godzin: 0,5h.

 3. Łozowicka B., Iwaniuk P., Kaczyński P., Konecki R. 63 Sesja Naukowa IOR–PIB / referat: Wpływ biostymulatorów nieorganicznych i fungicydów na profil biochemiczny i antyoksydacyjny oraz zawartość mikotoksyn w pszenicy jarej / referat: The effect of inorganic biostimulants and fungicides on the biochemical and antioxidant profile and the content of mycotoxins in spring wheat. Data i miejsce: 15-16.02.2023. Liczba godzin: 0,5h.
 4. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Hrynko I., Jankowska M., Pietraszko A., Czerwińska M., Iwaniuk P., Konecki R., Śniadach J., Wiśniewski R., Rogowska W., Kozłowska J. 63 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: Występowanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych – kontrola urzędowa (2022) / Official control of pesticide residues in crops (2022). Data i miejsce: 15-16.02.2023. Liczba godzin: 0,5h.
 5. Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Rutkowska E., Hrynko I., Pietraszko A., Konecki R., Iwaniuk P. 63 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: Badanie zachowania pestycydów w wybranych gatunkach owoców jagodowych poddanych zróżnicowanym procesom technologicznym / poster: A study of the behavior of pesticides in berries fruit subjected to diverse technological processes. Data i miejsce: 15-16.02.2023. Liczba godzin: 0,5h.
 6. Łozowicka B., Iwaniuk P., Konecki R., Wiśniewski R., Kaczyński P. 63 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: Skuteczność łączonej ochrony pszenicy olejkami eterycznymi i fungicydami przed patogenami grzybowymi / Effectiveness of combined protection of wheat with essential oils
 7. and fungicides against fungal pathogens. Data i miejsce: 15-16.02.2023. Liczba godzin: 0,5h.

 8. Nowacka A., Hołodyńska-Kulas A., Drożdżyński D., Motała R., Perczak A., Kątna M., Wierkiewicz P., Przewoźniak M., Pszczolińska K., Krzyżanowska A., Czieszowic J., Kociołek B., Domańska I., Lalek D., Łozowicka B., Kaczyński P., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E., Pietraszko A., Czerwińska M., Nowakowska O.  62 Sesja Naukowa IOR–PIB / referat: ,,Pozostałości środków ochrony roślin w krajowych płodach rolnych i szacowanie narażenia konsumentów związanego z ich pobieraniem z dietą” Data i miejsce: 16-18.02.2022, Poznań. Liczba godzin: 0,5h.
 9. Łozowicka B., Hrynko I. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB / referat: ,,Badanie wpływu procesów technologicznych na zachowanie pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach”. Data i miejsce: 16-18.02.2022, Poznań (online). Liczba godzin: 0,5h.
 10. Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Hrynko I., Jankowska M., Pietraszko A., Czerwińska M., Iwaniuk P., Konecki R., Nowakowska O., Werpechowska J. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: ,,Występowanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych – kontrola urzędowa (2021)”. Data i miejsce: 16-18.02.2022, Poznań (online). Liczba godzin: 0,5h.
 11. Łozowicka B., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E., Konecki R., Pietraszko A., Kaczyński P. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: ,,Badanie zachowania pestycydów w jabłkach poddanych zróżnicowanym procesom technologicznym”. Data i miejsce: 16-18.02.2022, Poznań. Liczba godzin: 0,5h.
 12. Kaczyński P., Jankowska M., Hrynko I., Rutkowska E., Pietraszko A., Czerwińska M., Nowakowska O., Werpechowska J., Łozowicka B. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: ,, Występowanie wielopozostałościowych próbek owoców, warzyw i zbóż w aspekcie narażenia zdrowia konsumenta”. Data i miejsce: 16-18.02.2022, Poznań. Liczba godzin: 0,5h.
 13. Łozowicka B., Iwaniuk P., Konecki R., Wiśniewski R. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: ,,Wpływ fluazynamu, ditianonu i dodyny na status biochemiczny i antyoksydacyjny warzyw liściastych”. Data i miejsce: 16-18.02.2022, Poznań. Liczba godzin: 0,5h.
 14. Rutkowska E., Kaczyński P., Łozowicka B. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: ,,Optymalizacja metody jednoczesnego oznaczania 248 pestycydów w suszonych owocach”. Data i miejsce: 16-18.02.2022, Poznań. Liczba godzin: 0,5h.
 15. Wołejko E., Wydro U., Łozowicka B. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: ,, Bioróżnorodność mikrobiologiczna gleb po zastosowaniu osadów ściekowych i glifosatu”. Data i miejsce: 16-18.02.2022, Poznań. Liczba godzin: 0,5h.
 16. Iwaniuk P., Konecki R., Wiśniewski R., Łozowicka B. 62 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: ,,Stres biotyczny i abiotyczny sałaty siewnej (Lactuca sativa L.) wywołany Botrytis cinerea i fungicydami hamującymi fosforylację oksydacyjną”. Data i miejsce: 16-18.02.2022, Poznań. Liczba godzin: 0,5h.
 17. Hrynko I., Iwaniuk P., Kaczyński P., Pietruszyńska M., Łozowicka B. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Żywność i żywienie w pigułce” / poster: ,,Zachowanie pestycydów w wysokotemperaturowym procesie technologicznym pieczenia chleba”. Data i miejsce: 09.04.2022, Gdańsk. Liczba godzin: 0,5h
 18. Łozowicka B., Rutkowska E., Hrynko I., Jankowska M., Pietraszko A., Kaczyński P., Pietruszyńska Marta. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Żywność i żywienie w pigułce” / poster: ,,Zachowanie dziewięciu fungicydów podczas pieczenia i liofilizowania jabłek oraz ocena ryzyka ich spożycia. Data i miejsce: 09.04.2022, Gdańsk. Liczba godzin: 0,5h

2020

 1. Łozowicka B. 60 Sesja Naukowa IOR–PIB / Przewodniczenie sesji referatowej ,,Bezpieczeństwo żywności i środowiska”. Data i miejsce: 11-13.02.2020 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 2 h.
 2. Łozowicka B., Jankowska M., Rutkowska E., Kaczyński P., Hrynko I., Rusiłowska J., Pietraszko A., Lulewicz M., Czerwińska M. 60 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: Wpływ sorbentów "clean up" na odzysk i efekt matrycy w wielopozostałościowej metodzie oznaczania pestycydów w winie [The impact of "clean up" sorbents on the recovery and matrix effect in a multi-residue method for the determination of pesticides in wine]. Data i miejsce: 11-13.02.2020 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 3. Łozowicka B., Kaczyński P., Rusiłowska J., Pietraszko A., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E., Czerwińska M., Lulewicz M., Jamiołkowski G. 60 Sesja Naukowa IOR–PIB /  poster: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (2019) [Official control of pesticide residues in crops (2019)]. Data i miejsce: 11-13.02.2020 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 4. Łozowicka B., Pietraszko A., Hrynko I., Rusiłowska J., Kaczyński P., Jankowska M., Rutkowska E., Czerwińska M., Lulewicz M. 60 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: Pozostałości środków ochrony roślin w nasionach rzepaku ozimego (2016-2019) [Pesticide residues in winter rape seeds (2016-2019)]. Data i miejsce: 11-13.02.2020 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 5. Tuytebaeva G., Isenova G., Rvajdarova G., Łozowicka B. 60 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: Badania dynamik zanikania herbicydów w kukurydzy i glebie w warunkach południowo-wschodniego Kazachstanu [The study of dissipation kinetics of herbicides in maize and soil in south-eastern Kazakhstan]. Data i miejsce: 11-13.02.2020 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 6. Kuldybaev N., Dutbayev Y., Łozowicka B., Islam R. 60 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: Wpływ genotypu i infekcji gleby Fusarium equiseti na fizjologię soi [The impact of soil infection of Fusarium equiseti and genotype to soybean physiology]. Data i miejsce: 11-13.02.2020 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 7. Rysbekova A., Dutbayev Y., Sultanova N., Łozowicka B. 60 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: Wpływ zaprawiania nasion na występowanie zgnilizny korzeni w jęczmieniu w południowo-zachodnim Kazachstanie [The impact of seed treatment of barley on seed germination and root rot occurrence in southeastern Kazakhstan]. Data i miejsce: 11-13.02.2020 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 8. Łozowicka B., Konecki R., Iwaniuk P., Drągowski W., Snarska K. 60 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: Wpływ biostymulatora i ochrony herbicydowej na zachwaszczenie oraz parametry ilościowe i jakościowe plonu pszenicy jarej [The effect of biostimulator and herbicidal protection on weed infestation as well as quantitative and qualitative parameters of spring wheat yield].  Data i miejsce: 11-13.02.2020 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 9. Iwaniuk P., Kaczyński P., Konecki R., Drągowski W., Łozowicka B. 60 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: Wpływ kompleksowej ochrony na profil aminokwasowy pszenicy jarej [Influence of complex protection on amino acid profile of spring wheat]. Data i miejsce: 11-13.02.2020 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 10. Iwaniuk P., Konecki R., Kaczyński P., Łozowicka B. 60. Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: Zmiany profilu związków odżywczych i mykotoksyn w pszenicy inokulowanej Fusarium culmorum [Changes of the nutrients profile and mycotoxins in wheat inoculated with Fusarium culmorum]. Data i miejsce: 11-13.02.2020 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 11. Łozowicka B., Zaman A. ,,Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020”/ referat: „Kalendarium Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin”. Data i miejsce: 05-12.12.2020 Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Przedstawiciele oraz reprezentanci: Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, COBORU SDOO w Krzyżewie, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Podlaskiej Izby Rolniczej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytetu w Białymstoku (Wydziału Biologii i Chemii), Politechniki Białostockiej (Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku), Uniwersytetu Medycznego (Wydziału Nauk o Zdrowiu) a także szkól rolniczych w Białymstoku, Suwałkach, Krzyżewie, Janowie i Sejnach.  (100 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 12. Łozowicka B. ,,Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020”/ referat: „Dylematy i wyzwania zdrowia roślin”. Data i miejsce: 05-12.12.2020 Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Przedstawiciele oraz reprezentanci: Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, jednostek podległych MRiRW, przedstawiciele jednostek naukowych, uczelni, szkół średnich o profilu rolniczym, szkół podstawowych, pszczelarzy, działkowców i firm działających w obszarze szeroko pojętej ochrony zdrowia roślin m.i.n Wojewoda Podlaski, Wicemarszałek i Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Posłowie na Sejm RP, Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku oraz Dyrektor Kazakh Research Institute of Agriculture and Plant Growing  (100 osób). Liczba godzin: 0,5 h

 

2019

 1. Nowacka A., Hołodyńska-Kulas A., Grobela M., Motała R., Ciorga B., Przewoźniak M., Zdziechowska M., Ziółkowski A., Rzeszutko U., Domańska I., Pszczolińska K., Kociołek B., Czieszowic J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Hrynko I., Mojsak P., Szabuńko J. 59 Sesja Naukowa IOR–PIB / referat: ,,Pozostałości środków ochrony roślin w krajowych płodach rolnych i szacowanie narażenia konsumentów związanego z ich pobraniem z dietą”. Data i miejsce: 12-14.02.2019 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 2. Łozowicka B., Kaczyński P., Rusiłowska J., Hrynko I., Jankowska M., Rutkowska E.,  Chłosta A., Arciszewska Ż., Szymańska N. 59 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: ,,Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej oraz centralnej Polski w roku 2018”. Data i miejsce: 12-14.02.2019 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 3. Łozowicka B., Kaczyński P., Jankowska M., Hrynko I., Rutkowska E.,  Rusiłowska J., Konecki R. 59 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: ,,Wpływ nawozów i preparatów zawierających związki siarki dopuszczonych bądź niedopuszczonych w rolnictwie ekologicznym na poziomy stężeń ditiokarbaminianów”. Data i miejsce: 12-14.02.2019 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 4. Łozowicka B., Iwaniuk P., Konecki R., Snarska K. 59 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: ,,Wpływ wybranych gatunków Fusarium w czterech odmianach pszenicy na cechy jakościowe ziarna w warunkach północno-wschodniej Polski”. Data i miejsce: 12-14.02.2019 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 5. Iwaniuk P., Łozowicka B., Snarska K., Konecki R., 59 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: ,,Wpływ różnych poziomów ochrony chemicznej na zawartość mikotoksyn w pszenicy jarej”. Data i miejsce: 12-14.02.2019 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 6. Łozowicka B., Kaczyński P., Iwaniuk P. 59 Sesja Naukowa IOR–PIB / poster: ,, Ocena skuteczności działania substancji czynnych fungicydów i ich mieszanin względem wybranych patogenów grzybowych roślin”. Data i miejsce: 12-14.02.2019 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 7. Łozowicka B. Konferencja pt. Rolnictwo XXI wieku - wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju / przewodniczenie sesji referatowej ,,Agronomia, łąkarstwo, alternatywne źródła energii, ochrona środowiska”. Data i miejsce: 28-30.05.2019 Rozłogi. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 8. Łozowicka B. Konferencja pt. Rolnictwo XXI wieku - wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju / referat: ,,Chemiczna ochrona roślin a bezpieczeństwo żywności”. Data i miejsce: 28-30.05.2019 Rozłogi. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 9. Iwaniuk P. Konferencja pt. Rolnictwo XXI wieku - wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju / referat: ,,Zmiany profilu związków bioaktywnych i mykotoksyn w zbożach po inokulacji  Fusarium culmorum”. Data i miejsce: 28-30.05.2019 Rozłogi. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 10. Kaczyński P., Konecki R. Konferencja pt. Rolnictwo XXI wieku - wyzwania, perspektywy, kierunki rozwoju / referat: ,,Wpływ zróżnicowanych poziomów ochrony chemicznej i warunków agroklimatycznych na wybrane parametry pszenicy jarej”. Data i miejsce: 28-30.05.2019 Rozłogi. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 11. Łozowicka B. ,,Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020” / referat: ,,Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów międzynarodowego roku zdrowia roślin”. Data i miejsce: 18.09.2019 Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Przedstawiciele oraz reprezentanci: Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, COBORU SDOO w Krzyżewie, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Podlaskiej Izby Rolniczej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytetu w Białymstoku (Wydziału Biologii i Chemii), Politechniki Białostockiej (Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku), Uniwersytetu Medycznego (Wydziału Nauk o Zdrowiu) a także szkól rolniczych w Białymstoku, Suwałkach, Krzyżewie, Janowie i Sejnach (50 osób). Liczba godzin: 1 h.
 12. Łozowicka B. ,,Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020” / przewodniczenie. Data i miejsce: 18.09.2019 Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Przedstawiciele oraz reprezentanci: Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, COBORU SDOO w Krzyżewie, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Podlaskiej Izby Rolniczej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytetu w Białymstoku (Wydziału Biologii i Chemii), Politechniki Białostockiej (Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku), Uniwersytetu Medycznego (Wydziału Nauk o Zdrowiu) a także szkól rolniczych w Białymstoku, Suwałkach, Krzyżewie, Janowie i Sejnach (50 osób). Liczba godzin: 4,5 h.
 13. Łozowicka B. ,,Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020”/ referat: ,,Aktualne zagrożenia zdrowia roślin”. Data i miejsce: 17.10.2019 Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Przedstawiciele oraz reprezentanci: Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, COBORU SDOO w Krzyżewie, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Podlaskiej Izby Rolniczej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytetu w Białymstoku (Wydziału Biologii i Chemii), Politechniki Białostockiej (Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku), Uniwersytetu Medycznego (Wydziału Nauk o Zdrowiu) a także szkól rolniczych w Białymstoku, Suwałkach, Krzyżewie, Janowie i Sejnach (50 osób). Liczba godzin: 1 h.
 14. Łozowicka B. ,,Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020”/ referat: ,,Wstępne założenia do programu działań związanych z Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin”. Data i miejsce: 17.10.2019 Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Przedstawiciele oraz reprezentanci: Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, COBORU SDOO w Krzyżewie, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Podlaskiej Izby Rolniczej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytetu w Białymstoku (Wydziału Biologii i Chemii), Politechniki Białostockiej (Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku), Uniwersytetu Medycznego (Wydziału Nauk o Zdrowiu) a także szkól rolniczych w Białymstoku, Suwałkach, Krzyżewie, Janowie i Sejnach (50 osób). Liczba godzin: 1 h.
 15. Łozowicka B. ,,Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020”/ referat: ,,Harmonogram obchodów Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin 2020” (referat). 17.12.2019, Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Data i miejsce: 17.12.2019 Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Przedstawiciele oraz reprezentanci: Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, COBORU SDOO w Krzyżewie, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Podlaskiej Izby Rolniczej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytetu w Białymstoku (Wydziału Biologii i Chemii), Politechniki Białostockiej (Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku), Uniwersytetu Medycznego (Wydziału Nauk o Zdrowiu) a także szkól rolniczych w Białymstoku, Suwałkach, Krzyżewie, Janowie i Sejnach (50 osób). Liczba godzin: 1 h.

2018

 1. Hrynko I., Łozowicka B., Kaczyński P. 58 Sesja Naukowa IOR-PIB / referat: Wpływ stosowania środków ochrony roślin nowej generacji na owady zapylające. Data i miejsce: 06-08.02.2018 IOR-PIB Opalenica. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (240 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 2. Rutkowska E., Łozowicka B., Kaczyński P. 58 Sesja Naukowa IOR-PIB / referat: Najnowsze trendy eliminacji wpływu kilku czynników na efektywność metody oznaczania pozostałości ś.o.r. techniką chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Data i miejsce: 06-08.02.2018 IOR-PIB Opalenica. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (240 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 3. Nowacka A., Gnusowski B., Hołodyńska-Kulas A., Raczkowski M., Przewoźniak M., Zdziechowska M., Ziółkowski A., Rzeszutko U., Domańska I., Pszczolińska K., Niewelt S., Czieszowic J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Hrynko I., Mojsak P., Szabuńko J. 58 Sesja Naukowa IOR-PIB / referat: Pozostałości środków ochrony roślin w krajowych płodach rolnych i szacowanie narażenia konsumentów związanego z ich pobraniem z dietą. Data i miejsce: 06-08.02.2018 IOR-PIB Opalenica. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (240 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 4. Wołejko E., Łozowicka B., Kaczyński P., 58 Sesja Naukowa IOR-PIB / referat: Wpływ wybranych środków ochrony roślin na aktywność enzymatyczną gleb. Data i miejsce: 06-08.02.2018 IOR-PIB Opalenica. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (240 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 5. Łozowicka B., Kaczyński P., Szabuńko J., Rutkowska E., Hrynko I., Mojsak P., 58 Sesja Naukowa IOR-PIB / poster: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej oraz centralnej polski (2017). Data i miejsce: 06-08.02.2018 IOR-PIB Opalenica. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (240 osób). Liczba godzin: 1 h.
 6. Mojsak P., Hrynko I., Szabuńko J., Konecki R., Rutkowska E., Łozowicka B., Kaczyński P., 58 Sesja Naukowa IOR-PIB / poster: Ocena zachowania imidachloprydu i jego metabolitów w warzywach owocowych. Data i miejsce: 06-08.02.2018 IOR-PIB Opalenica. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (240 osób). Liczba godzin: 1 h.
 7. Kopeć I., Kaczyński P., Łozowicka B. 58 Sesja Naukowa IOR-PIB / poster: Wpływ procesów technologicznych na zawartość patuliny w jabłkach ekologicznych. Data i miejsce: 06-08.02.2018 IOR-PIB Opalenica. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (240 osób). Liczba godzin: 1 h.
 8. Konecki R., Snarska K., Łozowicka B. 58 Sesja Naukowa IOR-PIB / poster: Dynamika migracji wybranych gatunków mszyc zagrażających uprawom w północno-wschodniej Polsce. Data i miejsce: 06-08.02.2018 IOR-PIB Opalenica.  Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (240 osób). Liczba godzin: 1 h.
 9. Konecki R., Snarska K. 58 Sesja Naukowa IOR-PIB / poster: Wpływ warunków glebowych na skład gatunkowy chwastów w zbożach. Data i miejsce: 06-08.02.2018 IOR-PIB Opalenica. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (240 osób). Liczba godzin: 1 h.
 10. Łozowicka B. 58 Sesja Naukowa IOR-PIB / Prowadzenie sesji pt. Integrowana ochrona roślin i bezpieczeństwo żywności. Data i miejsce: 06-08.02.2018 IOR-PIB Opalenica.  Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (240 osób). Liczba godzin: 1 h.

 

2017

 1. Toyzhigitova B., Łozowicka B., Kaczyński P., Yskak S., Dinasilov A., Zhunisbay R. 57 Sesja Naukowa IOR-PIB / poster: Occurrence and strategy for the control of Myiopardalis pardalina Bigot in Kazakhtan. Data i miejsce: 09-10.02.2017 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (200 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 2. Beknazarova Z., Łozowicka B., Kopzhasarov B., Sagitov A., Dinasilov A. 57 Sesja Naukowa IOR-PIB / poster: Influence of climate characteristics of the area on seasonal population dynamics of east moth (Grapholita molesta Busck). Data i miejsce: 09-10.02.2017 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (200 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 3. Łozowicka B., Rutkowska E., Jankowska M., Kaczyński P., Hrynko I., Mojsak P., Szabuńko J. 57 Sesja Naukowa IOR-PIB / poster: Influence of climate characteristics of the area on seasonal population dynamics of east moth (Grapholita molesta Busck). Data i miejsce: 09-10.02.2017 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (200 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 4. Łozowicka B., Mojsak P., Kaczyński P., Hrynko I., Konecki R. 57 Sesja Naukowa IOR-PIB / poster: Dissipation kinetics of spirotetramat and four metabolites in Apiaceae from minor crops and soil.Influence of climate characteristics of the area on seasonal population dynamics of east moth (Grapholita molesta Busck). Data i miejsce: 09-10.02.2017 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (200 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 5. Łozowicka B., Szabuńko J., Kaczyński P., Jankowska M., Rutkowska E., Hrynko I., Mojsak P. 57 Sesja Naukowa IOR-PIB / poster: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych półnosno-wschodniej oraz cenralnej Polski (2016). Data i miejsce: 09-10.02.2017 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (200 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 6. Nowacka A., Gnusowski B., Rzeszutko U., Łozowicka B. 57 Sesja Naukowa IOR-PIB / poster: Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2016 w świetle wymagań do Federacji Rosyjskiej. Data i miejsce: 09-10.02.2017 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (200 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 7. Nowacka A., Gnusowski B., Rzeszutko U., Łozowicka B. 57 Sesja Naukowa IOR-PIB / referat: Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2016. Data i miejsce: 09-10.02.2017 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (200 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 8. Kaczyński P. 57 Sesja Naukowa IOR-PIB / referat: Zastosowanie spektrometrii mas w analizie rolniczych zanieczyszczeń herbicydowych. Data i miejsce: 09-10.02.2017 IOR-PIB Poznań. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (200 osób). Liczba godzin: 0,5 h.

 

 1. w charakterze autora referatu lub posteru oraz przewodniczenie w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, sympozjach i seminariach organizowanych przez inne instytucje.

 

2022

 1. Łozowicka B., Hrynko I. Konferencja "Praktyczne wykorzystanie wyników badań prowadzonych na rzecz rolnictwa ekologicznego" / referat: ,,Wpływ procesów technologicznych na zachowanie pestycydów w wybranych owocach i warzywach”. Data i miejsce: 08-09.06.2022, CDR w Brwinowie (50 uczestników). Liczba godzin: 0,5h.
 2. Łozowicka B. Letnia szkoła ,,KAZNARU INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL (ISS-2022)” / wykłady i zajęcia praktyczne. Data i miejsce: 11-23.06.2022, Kazachski Narodowy Uniwersytet Rolniczy (KazNAU) (300 uczestników). Liczba godzin: 20.
 3. Łozowicka B. I Podlaskie Forum Ekonomiczne / panel „Bezpieczeństwo żywnościowe” – udział w charakterze eksperta. Data i miejsce: 11-12.10.2022, Opera i Filharmonia Podlaska (150 uczestników). Liczba godzin: 1.
 4. Łozowicka B. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt. „Zrównoważony rozwój Republiki Kazachstanu w kontekście przejścia do „zielonej gospodarki” - wykorzystanie doświadczeń krajów Unii Europejskiej” / referat pt. Asbestos products recycling as an integral part of the "green economy”. Data i miejsce: 28.10.2022, Wydział Ekonomiczny Euroazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego w Astanie (500 uczestników). Liczba godzin: 1.
 5. Łozowicka B. Wojewódzki Konkurs Wiedzy z Zakresu Uprawy Roślin Bobowatych / Przewodniczenie Komisji Konkursowej. Data i miejsce: 16.11.2022, Urząd Marszałkowski w Białymstoku (42 uczestników). Liczba godzin: 3.

2020

 1. Łozowicka B. Innovative development of the agro-industrial complex in the context of economic globalization w ramach obchodów 90-lecia Kazakh National agrarian Research University, Pesticide and Food Safety. Data i miejsce: 03-04.12.2020 Kazachski Narodowy Uniwersytet Rolniczy. Rodzaj i liczba uczestników: Rolnicy, praktycy, studenci, doktoranci (30 osób). Liczba godzin: 1 h.

 

2019

 1. Jankowska M. Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2918. Data i miejsce: 11-12.03.2019 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (50 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 2. Hrynko I., Łozowicka B., Kaczyński P. VI Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców / poster: ,,Ryzyko narażenia pszczół na obecność pozostałości środków ochrony roślin w roślinach miododajnych”. Data i miejsce: 05-05.04.2019 Zgorzelec. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (50 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 3. Łozowicka B., Iwaniuk P. Jubileuszowa XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu / referat: ,,Pozostałości ś.o.r. i mikotoksyn, a bezpieczeństwo żywności i pasz”. Data i miejsce: 11-12.09.2019 Falenty. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 4. Łozowicka B. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja pt. ,,Current Environmental Issues-2019 / referat: ,,Czy ś.o.r. są zagrożeniem dla żywności i środowiska?”. Data i miejsce: 24-26.09.2019 Uniwersytet w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 5. Łozowicka B. ,,Казахский фестиваль здоровья растений в рамках МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ 2020 «Защита растений - вы защищаете жизнь”. Data i miejsce: 13.11.2019 Kazachski Narodowy Uniwersytet Rolniczy. Rodzaj i liczba uczestników: XXX (50 osób). Liczba godzin: 1 h.
 6. Łozowicka B. International Scientific an practical conference ,,Theory and practice of realization of the goals of the updated content of natural science education” / Referat: Development of analytical methods in the food/feed safety system. Data i miejsce: 14-15.11.2019 Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Abaja, Kazachstan. Rodzaj i liczba uczestników: uczestnicy konferencji (50 osób). Liczba godzin: 1 h.

 

2018

 1. Rutkowska E., Łozowicka B., Kaczyński P. X Polska Konferencja Chemii Analitycznej / poster: Optymalizacja metody QuEChERS do jednoczesnego oznaczania 236 pestycydów w nasionach warzyw i roślin oleistych. Data i miejsce: 01-05.07.2018 Lublin. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (60 osób). Liczba godzin: 0,5 h.

 

2017

 1. Hrynko I., Łozowicka B., Kaczyński P. IV Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców / referat: Przypadki wykryć pestycydów w organizmach pszczół. Data i miejsce: 20-23.04.2017 Zgorzelec. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (60 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 2. Łozowicka B. Ogólnopolska Konferencja - Prawo Ochrony Środowiska / referat: Środki ochrony roślin, ich pozostałości-aspekty prawne. Data i miejsce: 22.04.2017 Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (120 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 3. Łozowicka B. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Rolnictwo przyjazne środowisku - paradygmaty w naukach rolniczych" / referat: Aktualne zagrożenia bezpieczeństwa żywności i pasz - wybrane aspekty. Data i miejsce: 24-25.05.2017 Tykocin. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (200 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 4. Łozowicka B. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Rolnictwo przyjazne środowisku - paradygmaty w naukach rolniczych" / przewodnicząca sesji referatowej. Data i miejsce: 24-25.05.2017 Tykocin. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (200 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 5. Hrynko I., Kaczyński P., Szabuńko J., Łozowicka B. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Rolnictwo przyjazne środowisku - paradygmaty w naukach rolniczych" / referat: Wpływ chemicznej ochrony roślin na owady zapylające. Data i miejsce: 24-25.05.2017 Tykocin. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (200 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 6. Rutkowska E., Mojsak P., Łozowicka B. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Rolnictwo przyjazne środowisku - paradygmaty w naukach rolniczych" / e-poster: Pozostałości środków ochrony roślin w ziołach i tytoniu. Data i miejsce: 24-25.05.2017 Tykocin. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (200 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 7. Łozowicka B., Kaczyński P. EuroFoodChem XIX Conference / poster: Recalculation of acute and chronic exposure of children and adults for chlorpiryfos in fruit and vegetables based on the new lower toxicological data. Data i miejsce: 04-06.10.2017 Budapeszt/Węgry. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (300 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 8. Łozowicka B., Kaczyński P. EuroFoodChem XIX Conference / poster: Clean-up and matrix effect in LC-MS/MS analysis of food of plant origin for high polar herbicides. Data i miejsce: 04-06.10.2017 Budapeszt/Węgry. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (300 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 9. Hrynko I., Łozowicka B., Kaczyński P. 8th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2017) / poster: Residue analysis of insecticide in honey and melliferous plants using a modified QuEChERS method with LC/MS/MS. Data i miejsce: 07-10.11.2017 Praga/Czehy. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (200 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 10. Mojsak P., Łozowicka B., Kaczyński P. 8th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2017) / poster: Dissipation kinetics and hazard quotient (HQ) assessments of imidacloprid and its metabolites in fruiting vegetables under greenhouse conditions estimated by modified QuEChERS/LC–MS/MS. Data i miejsce: 07-10.11.2017 Praga/Czehy. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (200 osób). Liczba godzin: 0,5 h.
 11. Kaczyński P., Wołejko E., Mojsak P., Łozowicka B. XIII Konferencji Naukowej „MIKROZANIECZYSZCZENIA W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA” / poster: Ten-years study of chlorpyrifos residue in agriculture crops - acute and chronic exposure. Data i miejsce: 04-06.12.2017 Częstochowa. Rodzaj i liczba uczestników: Uczestnicy konferencji (100 osób). Liczba godzin: 0,5 h.

 

Udział pracowników IOR – PIB, TSD w Białymstoku w charakterze wykładowcy w szkoleniach, sympozjach, seminariach i konferencjach  >> Podgląd