Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Oferta badań

Listy badań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji:

  Lista 1 Lista 2 Lista 3

1. Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin techniką GC-MS/MS i LC-MS/MS.

opracowane na podsatwie normy PN-EN 15662:2008 - metoda akredytowana

  Wykaz oznaczanych związków

2. Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin techniką GC-ECD/NPD.


PB-01 - wydanie 10 z dnia 16.03.2018 r. – metoda akredytowana

  Wykaz oznaczanych związków

3. Oznaczanie pozostałości glifosatu i jego metabolitów AMPA
oraz etefonu i glufosynatu techniką
LC-MS/MS.

PB-17 - wydanie 3 z dnia 16.03.2018 r. - metoda akredytowana

Wykaz oznaczanych związków

4. Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin z grupy

fenoksykwasów techniką LC-MS/MS.

opracowane na podsatwie normy PN-EN 15662:2008 - metoda akredytowana

  Wykaz oznaczanych związków

5. Oznaczanie pozostałości ditiokarbaminianów techniką spektrofotometryczną.

Ditiokarbaminiany (oznaczane jako CS2, suma - maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiuram, ziram)

PB-04 -  wydanie 5 z dnia 16-03-2018 r. – metoda akredytowana


6. Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin
techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

PB-16- wydanie 3 z dnia 16-03-2018 r. – metoda akredytowana

  Wykaz oznaczanych związków