Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

POIG

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

Działanie 2.1 - Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

 

Projekt pt.

"Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności"

LAPESTY

Numer Projektu: POIG.02.01.00-20-105/09

Całkowita wartość projektu: 6 797 913,33 zł

Koszty kwalifikowane: 5 575 666,67 zł

Okres realizacji: 19 miesięcy

Kierownik projektu:  dr hab. Bożena Łozowicka prof. nadzw.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Procentowy udział środków:
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85%
 Krajowe Środki Publiczne - 15%

 

Dane kontaktowe:
dr hab. Bożena Łozowicka prof. nadzw.
Tel. +48 85 678 5470
Tel/fax. +48 85 675 3419

e-mail: B.Lozowicka@iorpib.poznan.pl