Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWE W RAMACH PROJEKTU

 

„Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności - LAPESTY”

 

1. Zapytanie z dn. 28.03.2014 r. dot. zakupu odśnieżarki (ZO.POIG/B/20sprz/2014)
treść zapytania ofertowego i formularz oferty
2. Zapytanie z dn. 27.03.2014 r. dot. dostawy akcesorii eksploatacyjnych niezbędnych do obsługi aparatury naukowo-badawczej – fiolki chromatograficzne (ZO.POIG/B/19ak/2014)
treść zapytania ofertowego i formularz oferty
3. Zapytanie  z dn. 25.02.2014 r. dot. organizacji konferencji zamykającej Projekt (ZO.POIG/B/18pr/2014)
treść zapytania ofertowego i formularz oferty

4.     

Zapytanie z dn. 02.12.2013 r. dot. przeprowadzenia zewnętrznego audytu projektu (ZO.POIG/B/15a/2013) treść zapytania ofertowego i formularz oferty

5.              Zapytanie z dn. 31.10.2013 r. na dostawę akcesorii eksploatacyjnych niezbędnych do obsługi aparatury naukowo-badawczej – żaluzje laboratoryjne (ZO.POIG/B/17mop/2013) treść zapytania ofertowego i formularz oferty
6.      Zapytanie z dn. 11.10.2013 r. na wykonanie robót budowlanych (ZO.POIG/B/16bud/2013) treść zapytania ofertowego i formularz oferty
7.            Zapytanie z dn. 30.10.2013 r. na dostawę gazów technicznych (ZO.POIG/B/14mop/2013) treść zapytania ofertowego i formularz oferty
8.           
Zapytanie z dn. 30.10.2013 r. na dostawę oprogramowania do planowania i zarządzania badań skuteczności środków ochrony roślin (ZO.POIG/B/13mop/2013) treść zapytania ofertowego i formularz oferty
9.             Zapytanie z dn. 14.10.2013 r. na opracowanie graficzne i wykonanie podstrony www (ZO.POIG/B/12pr/2013) treść zapytania ofertowego i formularz oferty
10.             Zapytanie z dn. 18.03.2013 r. w zakresie nadzoru robót budowlanych (ZO.POIG/B/11ko/2013) treść zapytania ofertowego i formularz oferty
11.         Zapytanie z dn. 11.03.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci teleinformatycznoalarmowej (ZO.POIG/B/10/2013) treść zapytania ofertowego i formularz oferty
12.     Zapytanie z dn. 21.12.2012 r. na zaprojektowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych Projektu (ZO.POIG/B/8pr/2012) treść zapytania ofertowego i formularz oferty
13.     Zapytanie z dn. 22.11.2012 r. na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej (ZO.POIG/B/3pr/2012) treść zapytania ofertowego i formularz oferty
14.     Zapytanie z dn. 21.11.2012 r. na dostawę tabletów – szt. 3 (ZO.POIG/B/6mop/2012) treść zapytania ofertowego i formularz oferty  
15.     Zapytanie z dn. 21.11.2012 r. na dostawę aparatu fotograficznego (ZO.POIG/B/5ap/2012) treść zapytania ofertowego i formularz oferty
16.     Zapytanie z dn. 21.11.2012 r. na dostawę kamery cyfrowej (ZO.POIG/B/4ap/2012) treść zapytania ofertowego i formularz oferty
17.     Zapytanie z dn. 21.11.2012 r. dot. zaprojektowania i przygotowania specyficznego logotypu Projektu (ZO.POIG/B/2pr/2012) treść zapytania ofertowego i formularz oferty
18.     Zapytanie z dn. 20.11.2012 r. na dostawę zestawów komputerowych – szt. 3 (ZO.POIG/B/7mop/2012) treść zapytania ofertowego i formularz oferty 
19.     Zapytanie z dn. 20.08.2012 r. dot. wykonania dokumentacji projektowej (ZO.POIG/B/1/2012) treść zapytania ofertowego i formularz oferty