Szybki kontakt:

Instytut Ochrony Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Białymstoku

ul. Chełmońskiego 22
15-195 Białystok
tel. +48 85 678 54 70
fax/tel. +48 85 675 34 19

e-mail: biuro@ior.bialystok.pl

e-mail: laboratorium@ior.bialystok.pl

Strony pokrewne

Przebieg realizacji

Zadania projektu:

Zadanie 1

Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych i Laboratorium Nr 4 - Chromatografii Cieczowej

Zadanie 2

Doposażenie Laboratorium Nr 2 Spektrofotometrycznego i Laboratorium Nr 3 Chromatografii Gazowej

Najistotniejsza aparatura zakupiona w ramach projektu:

Chromatograf gazowy z detektorem mas GC/MS/MS
Real-time PCR
Spektrofotometr

Zadanie 3

Doposażenie Laboratorium Nr 1 Przygotowania i Ekstrakcji Próbek i Laboratorium Nr 4 Chromatografii Cieczowej

Najistotniejsza aparatura zakupiona w ramach projektu:

Chromatograf cieczowy z detektorem masowym LC/MS/MS

Zadanie 4

Doposażenie Laboratorium Nr 5 Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin w Warunkach Polowych, Laboratorium Nr 7 Mikroskopowej Oceny Patogenów Roślin Uprawnych i utworzenie Laboratorium Nr 6 Oceny Wpływu Kontrolowanych Warunków Środowiskowych na Skuteczność Ś.O.R., Procesy Rozwoju Roślin Uprawnych oraz ich Patogenów

Najistotniejsza aparatura zakupiona w ramach projektu:

Analizator ziarna
Zestaw mikroskopowy
Komora wzrostowa (fitotron)

Zadanie 5

Zarządzanie i promocja projektu

Budynek IOR-PIB przy ul. J. Chełmońskiego 22
Budynek IOR-PIB przy ul. S. Moniuszki 44/2
Laboratorium Spektrofotometryczne
Laboratoria Chromatografii Gazowej i PCR
Laboratorium Przygotowania i Ekstrakcji Próbek
Laboratorium Chromatografii Cieczowej
Laboratorium Oceny Wpływu Kont. War. Środ. na Skut. Ś.O.R.
Laboratorium Mikroskopii i Badania Skuteczności Ś.O.R.
Sala konferencyjno-szkoleniowa do propagowania osiągnięć
Aparatura Zadanie 2
Aparatura Zadanie 3
Aparatura Zadanie 4