Działalność dydaktyczna

Wykłady.

2019/2020 -

KAZNAU, Kazachstan,  kierunek Ochrona Roślin. Bezpieczeństwo żywności (Wykłady w języku angielskim).

2018/2019 -

KAZNAU, Kazachstan,  kierunek Ochrona Roślin. Bezpieczeństwo żywności (Wykłady w języku angielskim).

2017/2018 -

KAZNAU, Kazachstan,  kierunek Ochrona Roślin. Bezpieczeństwo żywności (Wykłady w języku angielskim).

2016/2017 -

KAZNAU, Kazachstan,  kierunek Ochrona Roślin. Bezpieczeństwo żywności (Wykłady w języku angielskim).

2015/2016 -

KAZNAU, Kazachstan,  kierunek Ochrona Roślin. Bezpieczeństwo żywności (Wykłady w języku angielskim).

2014/2015 -

KAZNAU, Kazachstan,  kierunek Ochrona Roślin. Integrowane metody ochrony roślin (Wykłady w języku angielskim).

2014/2015 -

Uniwersytet w Semej, Kazachstan, kierunek Weterynaria–Sanitarna. Pestycydy w żywności roślinnej i zwierzęcej (Wykłady w języku rosyjskim).

2013/2014 -

KAZNAU, Kazachstan, kierunek Weterynaria–Sanitarna. Ksenobiotyki w produktach roślinnych i zwierzęcych (Wykłady w języku rosyjskim).

2012/2013 -

Uniwersytet w Kostanaj, Kazachstan, kierunek Weterynaria–Sanitarna.Bezpieczeństwo żywności w aspekcie pozostałości pestycydów (Wykłady w języku rosyjskim).

2012/2013 -

KAZNAU, Kazachstan, kierunek Weterynaria–Sanitarna. Pestycydy w żywności pochodzenia zwierzęcego (Wykłady w języku rosyjskim).

2011/2012 -

KAZNAU, Kazachstan, Kierunek Weterynaria–Sanitarna, doktoranci. Ksenobiotyki w żywności i wodzie (Wykłady w języku angielskim).

2010/ 2015 -

Politechnika Białostocka, kierunek Architektura Krajobrazu.Ochrona Roślin.

2007/2010 -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, kierunek Rolnictwo. Ochrona Roślin.

2005/2006 -

UwB, kierunek Ochrona Środowiska. Chemia Organiczna.

2005/ 2006 -

UwB, kierunek Chemia. Komputerowe wspomaganie projektowania leków.

2004/2006 -

UwB, kierunek Chemia. Oznaczanie olejków eterycznych za pomocą chromatografii gazowej.

2001/2002 -

UwB, kierunek Ochrona Środowiska. Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska.

 

Wykaz prowadzonych seminariów i innych form zajęć

2019/2020 - Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Abaja, Zajęcia praktyczne: Chromatographic methods in pesticide residue analysis
2016/2017 - KAZNAU, kierunek. Żywność. Zajęcia praktyczne: Bezpieczeństwo żywności.
2014/2015 - KAZNAU, kierunek Ochrona Roślin. Zajęcia praktyczne: Integrowane metody ochrony roślin.
2014/2015 - Uniwersytet w Semej, kierunek Weterynaria–Sanitarna. Zajęcia praktyczne Pestycydy w żywności roślinnej i zwierzęcej.
2013/2014 - KAZNAU, kierunek Weterynaria–Sanitarna. Zajęcia praktyczne: Ksenobiotyki w produktach roślinnych i zwierzęcych.
2012/2013 - Uniwersytet w Kostanaj, kierunek Weterynaria–Sanitarna. Zajęcia praktyczne: Bezpieczeństwo żywności w aspekcie pozostałości pestycydów.
2012/2013 - KAZNAU, kierunek Weterynaria–Sanitarna. Zajęcia praktyczne: Pestycydy w żywności pochodzenia zwierzęcego.
2011/2012 - KAZNAU, kierunek Weterynaria–Sanitarna, doktoranci. Seminarium:  Ksenobiotyki w żywności i wodzie.
2010/2015 - PB, Architektura Krajobrazu, studia dzienne i zaoczne . Pracownia specjalistyczna Ochrony Roślin.
2007/2010 - PWSZ, kierunek Rolnictwo, studia dzienne i zaoczne. Laboratorium Ochrony Roślin.
2003/2006 - UwB, kierunek Ochrona Środowiska. Seminarium dyplomowe Analizy Instrumentalnej; Laboratorium Analizy Instrumentalnej; Pracownia dyplomowa Analizy Instrumentalnej.
1999/2000 - UwB, kierunek Biologia. Laboratorium Syntezy i Analiza Organicznej.
1993/2006 - UwB, kierunek Chemia Seminarium Chemii Organicznej; Laboratorium Synteza i Analiza Organicznej i Podstaw Chemii Organicznej; Przedmiot Specjalizacyjny Chemii Organicznej; Pracownia Magisterska Chemii Organicznej; Pracownia Dyplomowa Chemii Organicznej.