Przygotowanie zawodowe

 

2016 -

 

Nominacja - Profesor nauk rolniczych na podstawie postanowienia z dnia 13 czerwca 2016 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Pani prof. dr hab. Bożenie Łozowickiej tytuł profesora nauk rolniczych.

2010 -  

Doktor habilitowany nauk rolniczych w dziedzinie agronomii (analityka pozostałości środków ochrony roślin), Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy. Praca pt.: „Studium nad pozostałościami środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej Polski”.

2001 -

Doktor nauk farmaceutycznych, Instytut Leków w Warszawie. Praca pt.: „Poszukiwanie nowych pochodnych alfa-asaronu o spodziewanym działaniu hipolipemicznym”.

 1993 -  

 

Magister chemii, Uniwersytet Warszawski. Praca pt.: „Analiza spektroskopowa produktów epoksydacji pochodnych kumaryny”.

WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE – SPECJALIZACJE ZAWODOWE

2005 -

Studia Podyplomowe w zakresie Analityka w Ochronie Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca dyplomowa pt.: „Oznaczanie poziomu homocysteiny i innych tioli w próbkach biologicznych za pomocą HPLC z wykorzystaniem detekcji w nadfiolecie i derywatyzacji przed kolumną 2-chloro-1-metylopirydyną”.