Publikacje popularnonaukowe

 1. Łozowicka B. 2021. Bezpieczeństwo żywności - urzędowe badania kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych. Podlaski Dzień Pola 2021, s. 25.
 2. Łozowicka B., Konecki R. 2021. Pułapka na mszyce - aspirator Johnsona. Podlaski Dzień Pola 2021, s. 22-23.
 3. Łozowicka B., Zaman A. 2020. Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin. Wiadomości rolnicze, Styczeń 2020, s. 10-11.
 4. Łozowicka B., Zaman A. 2020. Inauguracja Obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 w Belwederze. Wiadomości rolnicze, Luty 2020, s. 12-13.
 5. Łozowicka B., Zaman A. 2020. Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin w ramach obchodów Inauguracja Obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020. Izba Rolnicza, Marzec 2020.
 6. Łozowicka B., Hrynko I. 2019. Pestycydy w nowoczesnym rolnictwie. Kalendarz Rolników, s. 295.
 7. Łozowicka B., Hrynko I. 2019. Bioróżnorodność obszarów miejskich. Kalendarz Rolników, s. 297-299.
 8. Łozowicka B., Kaczyński P. 2017. Owoce z północno-wschodniej Polski są bezpieczne. Wiadomości rolnicze 3 (326): 8-9.
 9. Łozowicka B., Hrynko I., Rutkowska E. 2017. Które warzywa korzeniowe zawierają najwięcej pozostałości środków ochrony roślin? Wiadomości rolnicze 10: 16-17.
 10. Kaczyński P., Łozowicka B. 2018. Skutki nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin. Wiadomości rolnicze Luty 2018.
 11. Łozowicka B. 2018. Dni otwarte w Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym. Wiadomości rolnicze Lipiec-Sierpień 2018.
 12. Łozowicka B., Hrynko I., Kaczyński P. 2018. Jak zminimalizować ryzyko zatruć pszczół środkami ochrony roślin? Wiadomości rolnicze Lipiec-Sierpień 2018.
 13. Łozowicka BNowoczesne laboratoria do badań pestycydów na polu i w żywności. Wiadomości Rolnicze: 2013, 4(283): 10-11.
 14. Łozowicka B.: Pozostałości pestycydów a bezpieczeństwo konsumentów (cz. I). Sad, 2011, 7: 74-77.
 15. Łozowicka B.: Pozostałości pestycydów a bezpieczeństwo konsumentów (cz. II). Sad, 2011, 8: 72-74.
 16. Konecki R., Łozowicka B.: Radar na mszyce. Wiad. Roln. 2009, 5, 4-10.